Cursusinformatie

Medicatie bij nierfunctiestoornissen

Informatie: 

Een belangrijke taak van de apotheker is de medicatiebewaking, in de breedste zin van het woord. Een goede uitwisseling van gegevens is daarbij van groot belang, maar voldoet nog niet altijd aan de eisen die apothekers daaraan stellen. Bepaalde contra-indicaties voor sommige geneesmiddelen zoals astma en diabetes mellitus zijn eenvoudig af te leiden uit de medicatie, maar voor goede medicatiebewaking op het gebied van nierfunctiestoornissen zijn gegevens van artsen en andere zorgverleners in de keten nodig.

Sinds een aantal jaren kan de apotheker (nadat de patiënt daartoe desgevraagd toestemming heeft gegeven) een aantal laboratoriumwaarden aan de betreffende arts vragen. Zo kunnen apothekers nog beter hun taak als behandelaar oppakken, in het belang van de veiligheid van de patiënt.

Uit het HARM-onderzoek (Hospital Admissions Related to Medication) is gebleken dat een verminderde nierfunctie een onafhankelijke risicofactor is. De toenmalige medicatiebewaking op verminderde nierfunctie in de zorgketen schoot blijkbaar tekort.
Nog steeds is vaak de nierfunctie alleen bekend bij de behandelend arts en het klinisch laboratorium, hoewel een meerderheid van de apothekers meldt beschikking over nierfunctiewaarden te hebben. Gelukkig heeft dus een groeiend aantal apotheken inmiddels toegang tot nierfunctiewaarden.

Op de website van de KNMP staat informatie voor kennisdeling van specialist, huisartsen en apothekers over nierfunctiewaarden. Deze hulpmiddelen kunnen apothekers helpen om daadwerkelijk de beschikking te krijgen over nierfunctiegegevens en deze toe te passen voor  medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden en de daarbij behorende begeleiding van personen met een verminderde nierfunctie. Hierdoor worden ongewenste medicatiegerelateerde effecten zoveel mogelijk voorkomen. Op steeds meer plaatsen wordt op dit gebied samenwerking gezocht en worden initiatieven ontplooid om door uitwisseling van gegevens tussen artsen, laboratoria en apothekers, de medicatiebewaking bij nierfunctiestoornissen te verbeteren. 
Deze cursus, met vaak voorkomende praktijksituaties, biedt een goede opstap om de benodigde kennis op te doen voor de samenwerking op dit gebied.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 40%
Communicatie 20%
Samenwerking 40%

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door de KNMP voor 2 punten.

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

Preview video: 

28 februari 2021
Leerdoelen: 

Na het doorlopen van deze cursus:

  • kunt u de geneesmiddelen onderscheiden die een grote kans op problemen geven bij verminderde nierfunctie
  • kunt u de GFR (glomerulaire filtratiesnelheid) van de nieren berekenen uit het serumcreatinine en kent u de beperkingen van de voornaamste formules die hiervoor worden gebruikt
  • kunt u, met inachtneming van de relevante Medisch-Farmaceutische Beslisregels, artsen adviseren wanneer een voorgeschreven geneesmiddel een contra-indicatiemelding geeft bij een patiënt met verminderde nierfunctie
  • kunt u patiënten adviseren over medicijnen en nierproblemen
  • kunt u de deskundigheid van uw apotheekteam bevorderen op het gebied van nierfunctiestoornissen en geneesmiddelen
Docent: 

prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen

Prof. dr. J.M.A. (Ad) Sitsen is in 1970 afgestudeerd in de farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een farmacochemisch onderwerp. Hij studeerde geneeskunde, ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, diploma in 1980 behaald.
Tot begin 2004 was hij bij NV Organon verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen, in het bijzonder antidepressiva. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Hij is tegenwoordig adviseur van enkele farmaceutische bedrijven en betrokken bij nascholingscursussen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00