Cursusinformatie

Reizigersziekten: muggen en infectieziekten

Informatie: 

Gezondheid en preventie spelen een belangrijke rol bij de reisbeleving van reizigers. De informatie over malaria-profylaxe, vaccinatiebeleid en gezondheidsrisico’s kan de reiziger tegenwoordig op meerdere plaatsen verkrijgen. Van de apotheek mag een cliënt verwachten dat er adequate voorlichting en advies wordt gegeven over welke geneesmiddelen (en onder welke voorwaarden) op reis moeten worden meegenomen en of eventueel inentingen moeten worden aangevraagd. Het is in dit soort situaties te gemakkelijk om maar te verwijzen naar de GGD of het internet.

In deze cursus Reizigersziekten ligt de focus op een aantal 'tropische' ziekten waar een reiziger mee te maken kan krijgen en de geneesmiddelen die hier tegen kunnen worden gebruikt, hetzij profylactisch, hetzij therapeutisch. Het gaat om ziekten die worden overgebracht door muggen (malaria, dengue, chikungunya) en virale hemorragische koortsen (ebola, Marburgvirus).

Per onderdeel zal, indien noodzakelijk, worden stilgestaan bij het adviseren van deze medicatie en profylactische maatregelen bij zwangerschap en het geven van borstvoeding.

 

CanMeds

Farmaceutisch handelen 60%
Kennis en wetenschap 40%

 

Preview video: 

31 maart 2021
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de rol van de apotheek in de reizigersadvisering
  • bent u bekend met de achtergronden van de meest gangbare door muggen overgebrachte infectieziekten
  • kunt u reizigers adviseren over de noodzaak van chemoprofylaxe bij malaria
  • kunt u reizigers adviseren over de noodzaak van muggenwerende maatregelen
  • kunt u de last-minute reizigers adviseren
  • kent u de achtergrond van virale hemorragische koortsen
  • kent u de geldende richtlijnen bij infectieziekten
  • kunt u de reiziger adviseren bij zwangerschap en borstvoeding
Docent: 

drs. J.R. Mentink

Drs J.R. (Jeroen) Mentink is openbaar apotheker te Zierikzee en combineert zijn werk in de apotheek met zijn passie voor onderwijs. Als inhoudelijk deskundige en adviseur is hij betrokken bij het ontwikkelen van diverse nascholingen met betrekking tot vakinhoudelijke onderwerpen. Daarnaast is hij actief in het (vak gerelateerde) onderwijs als trainer en docent en verzorgt hij regelmatig nascholingen op MBO, HBO en Universitair niveau. Voor het uitvoeren van deze activiteiten is de schakel met de dagelijkse praktijk onmisbaar.

 

 

 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00