Cursusinformatie

Hoe kunt u de medicatieveiligheid verbeteren?

Informatie: 

In deze cursus leert u meer over medicatieveiligheid, een van de redenen voor het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Medicatieveiligheid is de afgelopen 15 jaar jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Belangrijke Nederlandse onderzoeken, zoals de HARM en IPCI-onderzoeken en het rapport HARM-WRESTLING hebben ertoe geleid dat er steeds meer aandacht is voor problemen samenhangend met geneesmiddelengebruik.

Apothekers hebben op diverse terreinen actie ondernomen. Zo is de medicatiebewaking verbeterd, ook door de komst van MFB’s. Veel aanbevelingen uit het Harm-Wrestlingrapport zijn tot praktische signalen verwerkt, die in de apotheek worden afgehandeld. Medicatiebeoordelingen zijn niet meer weg te denken uit de apotheek.
De kwaliteitsindicatoren maken de inzet voor medicatieveiligheid transparant. Incidenten rond medicatie worden via het Portaal voor Patiëntveiligheid met mede-apothekers gedeeld, om zo nieuwe incidenten te voorkomen.

Tegelijkertijd is het werk aan medicatieveiligheid nooit klaar. Het vervolgonderzoek medicatieveiligheid uit 2017 liet zien dat er op tal van terreinen nog winst te behalen is. Vooral in het voorkomen van vallen en fracturen. Het monitoren van labwaarden, zoals natrium en kalium is nog niet overal goed geïmplementeerd. En ook op het gebied van medicatie-overdracht zijn nog stappen te maken.

Al deze aspecten van medicatieveiligheid zullen in de cursus aan bod komen. Het rapport HARM-WRESTLING staat centraal. De Beers-lijst en de START/STOPP-criteria voor geneesmiddelen met mogelijk aangepaste doseringen bij risicogroepen wordt ook besproken. De theorie van de cursus wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden.

Het belangrijkste doel van deze cursus is om u vanuit de Nederlandse situatie te laten zien welke acties kunnen worden ondernomen om de medicatieveiligheid te vergroten en op basis waarvan deze adviezen tot stand zijn gekomen.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 20%
Kennis en wetenschap 40%
Professionaliteit 40%

Preview video: 

 

30 april 2021
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u het belang van het optimaliseren van medicatieveiligheid benoemen
  • kent u de belangrijkste onderzoeken op het gebied van medicatieveiligheid 
  • kent u de belangrijkste aanbevelingen uit het HARM-Wrestling-rapport en het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid 
  • kent u de START/STOPP-criteria
  • kent u de rol van de IGJ op het gebied van medicatieveiligheid
  • kent u de achtergrond van de kwaliteitsindicatoren Farmacie
  • kunt u gebruik maken van het portaal voor patiëntveiligheid/CMR
Docent: 

C.F. Ebbelaar MSc

C.F. (Chiel) Ebbelaar is apotheker en docent aan de Universiteit Utrecht voor de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs op gebied van medicatiereview. Daarnaast studeert hij momenteel SUMMA, de verkorte geneeskunde-opleiding in combinatie met klinisch onderzoek. Hij combineert dit met het geven van post-academisch onderwijs, onder andere voor PAO-Farmacie, waar hij program director is van de BIG-6-farmacotherapiecyclus.

drs. A.C. Lambooij

Drs. A.C.  (Anke) Lambooij is apotheker bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Zij geeft hier onder andere trainingen op het gebied van medicatiebeoordeling. Daarnaast is zij sinds 2019 projectleider van de taakgroep Gepast gebruik van opioïden, die is ingesteld door het ministerie van VWS.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00