Farmacogenetica: heb jij je DNA-paspoort al?

Informatie

Farmacogenetica is DNA-onderzoek dat wordt uitgevoerd ter verklaring/voorspelling van de reactie op geneesmiddelen. Veel patiënten ondervinden bijwerkingen op medicatie (5-7% van de ziekenhuisopnames wordt hierdoor veroorzaakt) of ondervinden geen baat bij de therapie (25-60% van de patiënten). 

Een aanzienlijk deel van deze variatie (in reactie op medicatie) tussen verschillende mensen, ligt besloten in het DNA omdat niet iedereen dezelfde set metaboliserende enzymen in de lever heeft. We baseren een dosering nu op ervaringen die zijn opgedaan met een bepaald middel, maar het zou veel eleganter zijn om met behulp van een DNA-test vast te stellen wie bepaalde enzymen wel heeft, en wie ze mist. Op die manier kan medicatie op maat worden geboden ten behoeve van optimale zorg!

In deze cursus leer je over de achtergrond van het DNA-onderzoek en over het cytochroom P450-enzymsysteem in de lever. De cursus behandelt de genetische variaties in verschillende enzymen en geeft diverse relevante voorbeelden. Er wordt behandeld hoe genetische informatie kan worden verkregen en hoe deze informatie geïnterpreteerd moet worden. Tevens wordt duidelijk waar men advies kan vinden met betrekking tot het aanpassen van medicatie aan het DNA-profiel van een patiënt.

In het opkomende veld van de farmacogenetica staat de apotheek centraal. Het farmacogenetisch DNA-paspoort vormt daarbij een belangrijke, nieuwe tool voor het bieden van therapie op maat.

Let op!
Dit is een plus-cursus. Het niveau ligt hoger dan de gemiddelde cursus en kan als moeilijk worden ervaren.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kun je het begrip farmacogenetica in eigen woorden omschrijven
 • kun je benoemen wat de voordelen kunnen zijn van farmacogenetica 
 • weet je van het voorkomen van genetische variaties in verschillende enzymen
 • ben je bekend met de methoden van uitvoering van een farmacogenetisch onderzoek
 • weet je wat een DNA-paspoort is

Docent

 • prof. dr. R. H. N. van Schaik PhD

  Prof. dr. Ron H.N. van Schaik is hoogleraar Farmacogenetica (2013) en Laboratorium Specialist Klinische Chemie (2003) bij het Erasmus MC in Rotterdam. Hij is werkzaam bij de afdeling Klinische Chemie, waar hij leiding geeft aan het Internationale Expertisecentrum Farmacogenetica. Prof. van Schaik studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar in 1992.

  Het onderzoek van prof. van Schaik richt zich op de klinische implementatie van Farmacogenetica, met een focus op cytochroom P450-enzymen. Specifieke onderwerpen zijn Oncologie (tamoxifen, taxanen, capecitabine, irinotecan), Transplantatie (tacrolimus, cyclosporine, MMF), Pijn (codeïne, tramadol, morfine) en Psychiatrie (antidepressiva).

  Hij is tevens lid van de Farmacogenetica commissies van IUPHAR, IFCC, EFLM en IATDMCT). Prof. van Schaik is adviseur van de Pharmacogenomics Working Party van de European Medicine Agency (EMA).