Cursusinformatie

Antitrombotica: verdieping en klinische toepassingen

Informatie: 

Deze cursus over antitrombotica bestaat uit twee delen.  In het eerste deel werd de basis besproken om antitrombotica goed te kunnen begrijpen, met specifiek aandacht voor de hemostase en verschillende antitrombotica in de eerste lijn .

In dit tweede deel van de cursus zullen veelvoorkomende aandoeningen in de eerste en de tweede lijn uitgebreid worden besproken. Deze groep van aandoeningen ligt aan de basis van de overgrote meerderheid van indicaties voor antitrombotica. In dit kader zal ook worden ingegaan op het verband tussen de aandoeningen en het belang van dergelijke indicaties. Verder komt de zin en de onzin van een aantal veelvoorkomende combinatiebehandelingen aan bod.

Verspreid in deze cursus vindt u enkele belangrijke aandachtspunten voor u als apotheker. De theorie wordt wederom geïllustreerd aan de hand van casuïstiek.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Kennis en wetenschap 20%
Samenwerking 20%

StiPCO-subsidie

Als u deze cursus met goed gevolg afrondt, dan verdient u daarmee 1 StiPCO-punt ter waarde van €50.
Op de site van de KNMP vindt u alle informatie hierover.

Preview video: 

31 juli 2021
Leerdoelen: 

Na het doorlopen van deze cursus:

  • bent u globaal bekend met de belangrijkste indicaties voor de verschillende antitrombotica
  • weet u wat de consequenties zijn van een diepe veneuze trombose en/of een longembolie voor het individuele antitromboticabeleid van een patiënt
  • weet u wat de consequenties zijn van het lijden aan atriumfibrilleren voor het individuele antitromboticabeleid van een patiënt
  • weet u wat de consequenties zijn van het doormaken van een ischemisch cerebrovasculair accident of myocardinfarct voor het individuele antitromboticabeleid van een patiënt
  • kunt u beredeneren in welk gevallen anticoagulantia nodig zijn, en in welke gevallen trombocytenaggregatieremmers
  • kent u de zin en ontzin van enkele veel voorkomende combinatietherapieën
  • kunt u met betrekking tot deze patiëntengroep effectief samenwerken met andere hulpverleners in de eerste lijn
Docent: 

C.F. Ebbelaar MSc

C.F. (Chiel) Ebbelaar is apotheker en docent aan de Universiteit Utrecht voor de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs op gebied van medicatiereview. Daarnaast studeert hij momenteel SUMMA, de verkorte geneeskunde-opleiding in combinatie met klinisch onderzoek. Hij combineert dit met het geven van post-academisch onderwijs, onder andere voor PAO-Farmacie, waar hij program director is van de BIG-6-farmacotherapiecyclus.

Reviewer: 

dr. M. Lafeber MD MSc

Melvin Lafeber is epidemioloog en arts in opleiding tot internist (vasculaire geneeskunde en klinische farmacologie) in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij is in 2013 gepromoveerd op het onderwerp ‘de Polypill in de Preventie van Hart- en Vaatziekten’ aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast is hij parttime werkzaam als programmamanager voor Geïntegreerde Farmaceutische Zorg (GFZ) bij BENU Apotheken Nederland en is hij zeer betrokken bij post-academisch onderwijs voor apothekers bij BENU apotheken en PAO farmacie voor o.a. BIG-6-farmacotherapiecyclus.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00