Herhalingstoets Medicatiebeoordeling 2020-2021

Informatie

In de cursusdag Update Medicatiebeoordeling 2020 – 2021 (IVM) bent u bijgepraat over de nieuwste richtlijnen en aanbevelingen die u van pas komen bij het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. We begonnen de dag met de nieuwe NHG-Standaard Stabiele angina pectoris. Welke onderhoudsbehandeling is het beste voor uw patiënt? Welke streefwaarden voor LDL-cholesterol en bloeddruk moeten we nu nastreven? Zomaar twee vragen die u in de dagelijkse praktijk tegen kunt komen. In het vervolg van de cursus stonden we stil bij de behandeling van pijn bij patiënten met kanker. We leerden dat de behandeling van pijn meer inhoudt dan alleen het voorschrijven en afleveren van analgetica. Maar ook op welke manier we de behandeling van pijn in het voortschrijdend ziekteproces kunnen aanpassen, zodat de patiënt zich zo goed mogelijk voelt.
Het verantwoord minderen en stoppen (deprescribing) was het derde grote thema van de cursus. Zowel de farmacologische kennis hierover als de praktische kanten van dit uitdagende onderdeel van farmaceutische zorg zijn uitgebreid besproken.

Als afsluiting bij de Update medicatiebeoordeling kunt u deze (niet verplichte) herhalingstoets maken. Deze toets bestaat uit meerkeuzevragen over de drie bovengenoemde thema’s en over de kleine blokken hitteplan, urticaria en angio-oedeem en urineweginfecties. De Herhalingstoets wordt afgesloten met een casus, waarin u uw vaardigheden bij het uitvoeren van een farmacotherapeutische analyse nog eens kunt testen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de meest recente NHG-Standaard Stabiele angina pectoris
 • heeft u handvatten voor de behandeling van urticaria en angiodeem, volgens de betreffende NHG-Standaard  
 • kunt u doseeradviezen geven bij een hitteplan
 • kunt u gerichte adviezen geven bij Pijn bij patiënten met kanker, hartfalen of COPD
 • kunt u deze kennis toepassen in een medicatiebeoordeling

Docent

 • drs. A.C. Lambooij

  Drs. A.C.  (Anke) Lambooij is apotheker bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Zij geeft hier onder andere trainingen op het gebied van medicatiebeoordeling. Daarnaast is zij sinds 2019 projectleider van de taakgroep Gepast gebruik van opioïden, die is ingesteld door het ministerie van VWS.

 • M. Marinka van Dalfsen-Slingerland MSc

  Marinka van Dalfsen-Slingerland MSc, apotheker, Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Marinka schrijft onder andere e-learnings en geeft cursussen. Daarnaast werkt zij aan objectieve informatie over nieuwe geneesmiddelen, waaronder middelen voor diabetes mellitus type 2 en astma.