Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Gastro-intestinale bloedingen en andere gastro-intestinale complicaties zijn een omvangrijk en klinisch relevant probleem. Dit is gebleken uit het HARM-onderzoek uit 2006, waarin werd aangetoond dat bij 14,5% van de vermijdbare geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames gastro-intestinale bloedingen de reden van opname waren. De onderzoekers berekenden dat in Nederland jaarlijks 19.000 ziekenhuisopnames potentieel vermijdbaar zouden zijn. Dit komt neer op 2850 vermijdbare gastro-intestinale bloedingen per jaar. De geneesmiddelen die de meeste problemen veroorzaakten, waren onder andere trombocytenaggregatieremmers, NSAID’s en vitamine K-antagonisten.

 

Het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid geeft vergelijkbare cijfers over de periode 2009-2014: hierbij werd 13,4% van de potentieel vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames veroorzaakt door gastro-intestinale complicaties. Ook hier waren klassieke NSAID’s, trombocytenaggregatieremmers en selectieve COX-2-remmers vaak bij betrokken. Het belang van aandacht voor preventie van maagschade wordt hiermee onderstreept. Deze cursus gaat in op de fysiologie van de maag (onder andere zuursecretie), de pathofysiologie van maagdarmcomplicaties (ulcus, bloeding, perforatie), de mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van maagschade door geneesmiddelen en patiëntgerelateerde risicofactoren. Ook is er aandacht voor strategieën waarmee maagschade kan worden voorkomen.

CanMEDS

 • Kennis en wetenschap 80%
 • Farmaceutisch handelen 20% 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u per patiënt inschatten of het gebruik van maagbescherming noodzakelijk is en kunt u de patiënt hierin adviseren
 • kent u de richtlijnen voor de preventie van maagschade en kunt u deze effectief toepassen in de praktijk
 • kunt u samenwerken met andere zorgverleners ter voorkoming van maagdarmcomplicaties als gevolg van geneesmiddelgebruik
 • kent u het proces hoe maagschade door geneesmiddelen kan ontstaan
 • kent u de factoren die het risico op maagschade als gevolg van gebruik van NSAID’s of laaggedoseerde salicylaten verhogen

Docent

 • drs. V. Eimermann

  Vesna Eimermann werkt sinds 2003 op de afdeling Medicatiebewaking bij Stichting Health Base. Naast het onderhouden en ontwikkelen van medicatiebewaking en afhandelingsadviezen voor nieuwe en bestaande geneesmiddelen, is zij inhoudelijk coördinator en eindredacteur van ‘Commentaren Medicatiebewaking’. Haar aandachtsgebieden zijn geneesmiddelinteracties en medicatiebewaking bij zwangerschap en lactatie.

  Na haar afstuderen is zij een jaar werkzaam geweest bij de Teratologie Informatie Service, toen nog bij het RIVM in Bilthoven.

 • K. Pham MSc

  Kim-Loan Pham heeft na de studie Farmacie, 5 jaar in verschillende openbare en poliklinische apotheken gewerkt. Sinds 2016 is ze werkzaam op de afdeling Medicatiebewaking bij Stichting Health Base. Bij Health Base staat het onderhouden en ontwikkelen van medicatiebewaking en –begeleiding centraal. Inzichten vanuit de wetenschap worden naar praktische adviezen voor apothekers en huisartsen vertaald.

  Daarnaast is ze ook betrokken bij de redactionele werkzaamheden voor het naslagwerk ‘Commentaren Medicatiebewaking’. Het naslagwerk wordt jaarlijks gereviseerd en geupdate met de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap. Hieruit volgt jaarlijks nieuwe uitgave van het naslagwerk. 

 • S. de Klerk MSc

  Suzanne de Klerk heeft na afronding van haar studie Farmacie 2 jaar in de ziekenhuisfarmacie gewerkt waar zij als projectapotheker al regelmatig bezig was met de verbetering van medicatiebewaking. In 2018 heeft zij de overstap gemaakt naar Health Base waar zij naast het onderhouden en ontwikkelen van medicatiebewaking ook coördinator en eindredacteur is van het naslagwerk Commentaren Medicatiebewaking dat jaarlijks wordt uitgegeven door Health Base.

 • L. Bogaard MSc

  Leonie Bogaard heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 2016 afgestudeerd als apotheker. Zij is toen direct bij Health Base aan de slag gegaan. Eerst op de afdeling Patienteninformatie en daarna op de afdeling Medicatiebewaking. Op de afdeling Medicatiebewaking werkt ze met een team van apothekers aan de medicatiebewaking die in Nederland en België wordt toegepast. Haar aandachtsgebieden zijn onder andere geneesmiddelinteracties en medicatiebewaking na bariatrische chirurgie.

 • M. Olthoff MSc

  Marleen Olthoff is sinds 2016 werkzaam op de afdeling Medicatiebewaking van Health Base, nadat zij in 2015 haar opleiding Farmacie in Groningen heeft afgerond en als openbaar apotheker heeft gewerkt. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen en onderhouden van medicatiebewaking voor medicatiebewakingssystemen in Nederland en België. Haar aandachtsgebieden zijn hierbij onder andere contra-indicaties en medicatiebewaking bij zwangerschap en borstvoeding.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten