Wetgeving in de apotheek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De Geneesmiddelenwet, de Opiumwet, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de WGBO (bepalingen betreffende de geneeskundige behandelingsovereenkomst in afdeling 5 titel 7 boek 7 van het Burgerlijk wetboek), de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn belangrijke wetten waarmee de apotheker dagelijks te maken krijgt. De onderwerpen die in deze wetten worden geregeld, zijn zeer uiteenlopend van aard. Vaak ligt een combinatie van verschillende wettelijke bepalingen ten grondslag aan de uiteindelijke norm waar de apotheker vanuit moet gaan. Dat is, zeker voor een niet-juridisch geschoolde apotheker, niet altijd even gemakkelijk.

 

In de cursus gaan we kriskras door de diverse wet- en regelgeving heen. Er lijkt geen logica te zitten in de behandeling van de diverse onderwerpen. De cursus is wel met opzet zo vormgegeven. In de waan van de dag komt er in de apotheek van alles voorbij en de apotheker moet direct weten binnen welke wettelijke kaders een beslissing moet worden genomen. Ook kan een apotheker opeens worden geconfronteerd met een onalledaagse vraag. Om direct een antwoord hierop te kunnen vinden, is het een pre als de apotheker redelijk thuis is in de relevante regelgeving.

Deze cursus tracht hiervoor een soort wegwijzer te geven. De cursus bevat een aantal praktijkgerichte vragen waarmee een apotheker de kennis en vaardigheden op het gebied van wet- en regelgeving kan toetsen. De onderwerpen Opiumwet en privacy (AVG) worden in deze cursus slechts in samenhang met een ander onderwerp aangestipt. Voor beide onderwerpen is een speciale e-learning beschikbaar waarin de Opiumwet c.q. de privacy uitgebreid worden behandeld.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 20%
Maatschappelijk handelen 40%
Professionaliteit 40%

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de inhoud van de wetteksten vertalen naar praktijksituaties
 • kunt u aan de hand van geschetste praktijksituaties de toepassing van de verschillende wetteksten eigen maken en probleemoplossend werken
 • bent u op de hoogte van de inhoud van verschillende wettelijke bepalingen
 • bent u zich bewust van de betekenis van de diverse wetteksten

Docent

 • mr. J.A. Rendering

  Mr. J.A. (Jurriane) Rendering is zelfstandig juridisch adviseur. Ze is ruim 25 jaar betrokken geweest bij het wetskennisonderwijs van diverse opleidingen in de farmacie. De wet- en regelgeving in de apotheek, waaronder de Geneesmiddelenwet, de Opiumwet en het gezondheidsrecht zijn haar expertise. Jurriane Rendering is auteur van een aantal boeken over dit expertisegebied.
   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten