Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade deel 2: verdieping

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Gastro-intestinale bloedingen en andere gastro-intestinale complicaties zijn een omvangrijk en klinisch relevant probleem. Dit is gebleken uit het HARM-onderzoek, waarin werd aangetoond dat bij 15% van de vermijdbare ziekenhuisopnames gastro-intestinale bloedingen de reden tot opname waren.

De onderzoekers berekenden dat jaarlijks in Nederland 19.000 ziekenhuisopnames potentieel vermijdbaar zouden zijn, waarvan 2850 vermijdbare gastro-intestinale bloedingen per jaar.

Er zijn verschillende strategieën om maagschade te voorkomen. De belangrijkste manier is het vermijden van de oorzaken. Het kan daarom raadzaam zijn om bij patiënten met een verhoogd risico op maagcomplicaties afwachtend te zijn met het voorschrijven van schadelijke medicatie of om voor een alternatief, maagveilig, geneesmiddel te kiezen. Een belangrijke groep geneesmiddelen die maagschade kunnen veroorzaken zijn de NSAID’s.

Bij de behandeling van pijn kan een NSAID mogelijk worden vervangen door paracetamol. Als dit niet mogelijk is, kan een geneesmiddel met een maagbeschermende werking naast het NSAID worden gegeven.

In Nederland zijn verschillende geneesmiddelen geregistreerd voor de preventie van maagschade door NSAID’s:

 • protonpompremmers (PPI’s)
 • H2-antagonisten
 • misoprostol
   

Sucralfaat is ook een middel met een maagbeschermende werking, maar is niet officieel geregistreerd voor de preventie van maagschade door NSAID’s. 

In deze cursus worden de werkingsmechanismen, effectiviteit en behandelstrategieën besproken en onderbouwd met wetenschappelijke literatuur. Ook is er aandacht voor de negatieve effecten van deze middelen.

CanMEDS

Kennis en wetenschap 80%
Farmaceutisch handelen 20%

Leerdoelen

Na het volgen van deze verdiepingscursus: 

 • kunt u andere zorgverleners en patiënten een gedegen en ‘evidence based’ advies geven over de effectiviteit en veiligheid van de verschillende vormen van maagbescherming
 • kent u de verschillende vormen van maagbescherming en hun effectiviteit
 • kent u de bijwerkingen en verdraagbaarheid van de verschillende vormen van maagbescherming

Docent

 • drs. V. Eimermann

  Vesna Eimermann werkt sinds 2003 op de afdeling Medicatiebewaking bij Stichting Health Base. Naast het onderhouden en ontwikkelen van medicatiebewaking en afhandelingsadviezen voor nieuwe en bestaande geneesmiddelen, is zij inhoudelijk coördinator en eindredacteur van ‘Commentaren Medicatiebewaking’. Haar aandachtsgebieden zijn geneesmiddelinteracties en medicatiebewaking bij zwangerschap en lactatie.

  Na haar afstuderen is zij een jaar werkzaam geweest bij de Teratologie Informatie Service, toen nog bij het RIVM in Bilthoven.

 • K. Pham MSc

  Kim-Loan Pham heeft na de studie Farmacie, 5 jaar in verschillende openbare en poliklinische apotheken gewerkt. Sinds 2016 is ze werkzaam op de afdeling Medicatiebewaking bij Stichting Health Base. Bij Health Base staat het onderhouden en ontwikkelen van medicatiebewaking en –begeleiding centraal. Inzichten vanuit de wetenschap worden naar praktische adviezen voor apothekers en huisartsen vertaald.

  Daarnaast is ze ook betrokken bij de redactionele werkzaamheden voor het naslagwerk ‘Commentaren Medicatiebewaking’. Het naslagwerk wordt jaarlijks gereviseerd en geupdate met de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap. Hieruit volgt jaarlijks nieuwe uitgave van het naslagwerk. 

 • L. Bogaard MSc

  Leonie Bogaard heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 2016 afgestudeerd als apotheker. Zij is toen direct bij Health Base aan de slag gegaan. Eerst op de afdeling Patienteninformatie en daarna op de afdeling Medicatiebewaking. Op de afdeling Medicatiebewaking werkt ze met een team van apothekers aan de medicatiebewaking die in Nederland en België wordt toegepast. Haar aandachtsgebieden zijn onder andere geneesmiddelinteracties en medicatiebewaking na bariatrische chirurgie.

 • S. de Klerk MSc

  Suzanne de Klerk heeft na afronding van haar studie Farmacie 2 jaar in de ziekenhuisfarmacie gewerkt waar zij als projectapotheker al regelmatig bezig was met de verbetering van medicatiebewaking. In 2018 heeft zij de overstap gemaakt naar Health Base waar zij naast het onderhouden en ontwikkelen van medicatiebewaking ook coördinator en eindredacteur is van het naslagwerk Commentaren Medicatiebewaking dat jaarlijks wordt uitgegeven door Health Base.

 • M. Olthoff MSc

  Marleen Olthoff is sinds 2016 werkzaam op de afdeling Medicatiebewaking van Health Base, nadat zij in 2015 haar opleiding Farmacie in Groningen heeft afgerond en als openbaar apotheker heeft gewerkt. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen en onderhouden van medicatiebewaking voor medicatiebewakingssystemen in Nederland en België. Haar aandachtsgebieden zijn hierbij onder andere contra-indicaties en medicatiebewaking bij zwangerschap en borstvoeding.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten