Antidepressiva onder de loep: switchen en afbouwen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze cursus is het vervolg op een reeks online cursussen waarbinnen een complex onderwerp in de openbare farmacie uitgebreid besproken zal worden. Binnen de cursusreeks ‘Antidepressiva onder de loep’ zullen stapsgewijs een aantal deelonderwerpen met betrekking tot antidepressiva aan bod komen. Elk deelonderwerp vormt de basis voor een cursus binnen deze cursusreeks. Wij raden u daarom aan alle cursussen binnen deze reeks te bestuderen en met succes af te ronden. Hiertoe kunt u ons cursusaanbod in de gaten te houden. De huidige cursus ‘Antidepressiva onder de loep: Switchen en Afbouwen’ is een vervolg op de introductiecursus ‘Antidepressiva onder de loep: introductie en effectiviteit’. In deze verdiepingscursus zal nader worden ingegaan op het switchen en afbouwen van antidepressiva.

 

Tijdens het doorlopen van de cursusreeks ‘Antidepressiva onder de loep’ zult u uitgebreid de mogelijkheid krijgen om uw inzichten met betrekking tot antidepressiva en depressieve stemmingsstoornissen te toetsen aan de klinische praktijk. Elk deelonderwerp kan ertoe bijdragen uw kennis over depressieve stemmingsstoornissen op te frissen en zodoende bekend te raken met de huidige inzichten en behandelingsmogelijkheden.

In deze cursus zijn de nieuwe inzichten uit de NHG-standaard Depressie van 2022 verwerkt.

CanMEDS

Farmaceutisch handelen 60%
Kennis en wetenschap 40%

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u wanneer het switchen en/of afbouwen van antidepressiva moet worden overwogen
 • kunt u patiënten veilig laten switchen van antidepressivum
 • kunt u antidepressiva op verantwoorde, veilige wijze laten afbouwen
 • kent u de belangrijkste onttrekkingsverschijnselen en kunt u het risico hierop inschatten
 • weet u waarop u ten aanzien van farmacokinetiek en farmacodynamiek bedacht moet zijn
 • kunt u patiënten goede voorlichting geven over het switchen en/of afbouwen van antidepressiva
 • kunt u voor deze patiëntengroep effectief samenwerken met andere hulpverleners in de eerste lijn

Docent

 • J. Talsma MSc

  J. (Jelmer) Talsma is arts-onderzoeker en ondernemer, met een hart voor educatie. Hij heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ontwikkeling van onderwijsmodules, onder andere voor CME-Online en PAO-Farmacie. Tijdens en na afronding van zijn studie in de biomedische wetenschappen en gedrag- en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn opleiding tot arts-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, is zijn passie voor onderwijs verder tot bloei gekomen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekers.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Reviewer

 • C.F. Ebbelaar MSc

  C.F. (Chiel) Ebbelaar is apotheker en docent aan de Universiteit Utrecht voor de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

  Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs op het gebied van medicatiereview. Daarnaast studeert hij momenteel SUMMA, de verkorte geneeskunde-opleiding in combinatie met klinisch onderzoek. Hij combineert dit met het geven van post-academisch onderwijs, onder andere voor PAOFarmacie, waar hij program director is van de BIG-6-farmacotherapiecyclus.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.