Depressie: nergens meer plezier in?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Depressie is de meest voorkomende psychische stoornis in Nederland. In Nederland krijgt ongeveer een kwart van de volwassenen van 18-75 jaar ooit in het leven te maken met een depressie. De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. De kosten van depressiezorg liggen samen met de kosten van verzuim door depressie op ongeveer 3,5 miljard euro.

 

Iedereen is wel eens somber, of zit niet zo lekker in zijn vel. Dat is normaal en daar is geen behandeling voor nodig. Maar als iemand gedurende langere tijd zich somber voelt, of nergens meer zin in heeft, dan kan er sprake zijn van een depressie.

 

In deze cursus gaan we in op een aantal verschillende vormen van depressie. We behandelen de kenmerken van deze vormen en de mogelijke oorzaken. We gaan kort in op de niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden en uiteraard uitgebreider op het gebruik van antidepressiva. We vertellen over de werking van antidepressiva, welke antidepressiva als eerste keus worden gezien en de bijwerkingen. Ook het switchen van antidepressiva en het afbouwen van antidepressiva komen uitgebreid aan bod. Tot slot geven we je nog een aantal aandachtspunten voor het gebruik van antidepressiva die je kunt gebruiken bij je voorlichting aan een patiënt.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • ben je op de hoogte van de achtergronden van een aantal vormen van depressie
 • ben je bekend met de medicatie voor depressies

Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan cliënten met vragen over depressieve klachten en de bijbehorende medicatie.

Docent

 • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang