Een MFB, wat doe je ermee?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Op ieder device

Het werken met Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB's)  is een vorm van farmaceutische zorg die verder gaat dan de klassieke medicatiebewaking. MFB’s combineren structureel meerdere patiëntkenmerken met elkaar, zoals leeftijd, geslacht, aandoeningen en contra-indicaties, labwaarden (bijvoorbeeld nierfunctie, natrium en kalium) en de medicatie van diverse voorschrijvers. Ook wordt met behulp van MFB’s gecontroleerd op ontbrekende medicatie, dit is een grote verbetering ten opzichte van de klassieke medicatiebewaking.

MFB’s vormen een belangrijk instrument om gepaste zorg voor de individuele patiënt te leveren. Wanneer een apotheekmedewerker een geneesmiddel aanschrijft dat kan leiden tot een van de MFB's, wordt op de achtergrond een stroomschema doorlopen. De apotheekmedewerker ziet in zijn systeem alleen een signaal als de specifieke combinatie van de verschillende factoren, geneesmiddel(en) en beschikbare patiëntkenmerken daadwerkelijk een MFB vormt.

Per 1 november 2020 is de klassieke bewakingsstructuur op interacties in de G-Standaard (de databank van het Apotheek Informatie Systeem) komen te vervallen. De G-Standaard levert sindsdien alleen nog interactiebewaking op basis van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Hierdoor verschijnen er minder niet-relevante signalen. De G-Standaard bevat op dit moment zo’n 7.000 MFB’s, inclusief de bewaking op interacties, contra-indicaties, verminderde nierfunctie en een aantal andere bewakingen zoals maagbescherming en osteoporoseprofylaxe.

De klassieke contra-indicatiebestanden (inclusief verminderde nierfunctie) in de G-Standaard vervallen per 1 februari 2024. Medicatiebewaking op contra-indicaties gebeurt dan alleen nog via MFB’s. Deze wijziging geldt niet voor gebruikers van Pharmacom.

Daarnaast is er een zogenaamde landelijke set MFB’s ontwikkeld. Deze set van MFB’s wordt jaarlijks geüpdatet en de wijzigingen worden ook doorgevoerd op de Kennisbank. Wanneer tussentijds blijkt dat de set door nieuwe inzichten niet meer voldoende aansluit bij de huidige stand van wetenschap en praktijk, vindt een tussentijdse aanpassing plaats.

In deze cursus zullen we de landelijke set MFB’s bespreken. MFB’s met eenzelfde achtergrond worden gezamenlijk besproken. Op de KNMP Kennisbank kun je de volledige uitwerking van de landelijke set MFB's raadplegen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ken je de achtergronden van diverse medische farmaceutische beslisregels en kun je deze medische farmaceutische beslisregels toepassen en afhandelen.

Docent

  • drs. Marjolijn Vijverberg-Vermaas

    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Ruim aanbod
  • Onbeperkt toegang