Delier of dementie, of delier bij dementie?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Het diagnosticeren van een delier bij dementie is een lastige uitdaging vanuit klinisch perspectief. Bij patiënten met delier bij dementie is het moeilijk het kernsymptoom van delier, een acute aandachts- en bewustzijnsstoornis met fluctuerend beloop, nauwkeurig te karakteriseren. Bovendien is het buitengewoon moeilijk om bij reeds bestaande cognitieve stoornissen, toegenomen stoornissen in oriëntatie, geheugen, denken en gedrag te onderscheiden als symptomen van delier. De associatie van delier bij dementie met ernstig probleemgedrag, een slechte prognose, het intense lijden bij patiënten en de grote belasting voor (mantel)zorgers vereist tijdige en adequate multidisciplinaire behandeling en zorg. In deze cursus zal dieper ingegaan worden op de herkenning en het diagnosticeren van delier bij dementie en de behandeling en begeleiding van direct betrokkenen in de zorg.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Kunt u delier bij dementie herkennen en diagnosticeren.
 • Herkent u de noodzaak van het diagnosticeren van delier bij dementie.
 • Bent u op de hoogte van de lijdensdruk van delier op de omgeving en de patiënt.
 • Kent u de prognose en de behandeling van delier bij dementie.

Docent

 • dr. Letty Oudewortel

  Letty Oudewortel is in 1990 begonnen met de opleiding geneeskunde aan het AMC te Amsterdam en in 2000 rondde ze haar specialisatie tot specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts) af aan de Vrije Universiteit. Na drie jaar bij verpleeghuis Wittenberg te Amsterdam gewerkt te hebben, verhuisde ze naar Castricum om voor de zorgorganisatie VIVAzorggroep te gaan werken. Van 2007 tot op heden combineert zij haar werkzaamheden op de woonafdeling van de VIVAzorggroep voor patiënten met dementie en probleemgedrag met haarwerkzaamheden bij GGZ Parnassia te Castricum voor de opname afdeling psychogeriatrie met ernstig probleemgedrag. Op deze laatste afdeling werd ze zeer regelmatig geconfronteerd met het delier als onderliggende oorzaak voor ernstig probleemgedrag met daarbij gepaard gaande hoge lijdensdruk voor patiënt en omgeving. Dit was de motivatie om in 2014, in combinatie met haar klinisch werk voor beide afdelingen, te starten met een promotieonderzoek naar delier bij dementie. In maart 2022 heeft ze dit onderzoek kunnen afsluiten met haar proefschrift Delirium superimposed on dementia: concept, characteristics and care

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang