Cursusinformatie

ADHD

Informatie: 

spiegel-adhd.png

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder; aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis) is al geruime tijd onderwerp van publiek debat. Ieder heeft er zo zijn mening over. Is het echt een ziekte of is het meer een omschrijving van een bepaald gedrag? Is het erfelijk of is ADHD vooral te wijten aan omgevingsfactoren en/of opvoeding? Is het gewoon ‘iets van deze tijd’ of niets anders dan een modeziekte? 

ADHD is één van de meest voorkomende aandoeningen onder jongeren. ADHD is een psychiatrische stoornis met (ernstige) gedrags- en concentratieproblemen, die een grote belasting vormen voor het gezin en de school en die de ontwikkeling van het kind belemmeren. De stoornis gaat vaak samen met andere (psychische) stoornissen zoals opstandig en agressief gedrag, motorische onhandigheid, autisme, overmatig gebruik van alcohol en drugs op hogere leeftijd, depressie en stoornissen met betrekking tot de persoonlijkheid, angst, leren, taal en met tics. Bij kinderen die niet hyperactief zijn wordt vaak gesproken van ADD.

Helaas zijn er veel vooroordelen rond ADHD. Zo denken mensen vaak dat ADHD een modeverschijnsel is of dat ADHD het gevolg is van slecht ouderschap, te veel kleurig snoep of een te drukke maatschappij. De opvoeding en de omgeving van het kind hebben echter geen grote invloed op het ontstaan van ADHD, maar hebben wel invloed op de symptomen en de gevolgen daarvan. 

In deze cursus gaan we in op de diverse aspecten van ADHD. We gaan in op de kenmerken van ADHD en ADD, het voorkomen, de mogelijke oorzaken en risicofactoren, maar ook op de gevolgen van leven met ADHD. Hoe wordt ADHD vastgesteld? En uiteraard schenken we uitgebreid aandacht aan de medicatie bij ADHD: de werking, de bijwerkingen en interacties van deze geneesmiddelen.
Over ADHD in het algemeen en de medicatie in het bijzonder bestaan allerlei verhalen, soms waar, soms met een kern van waarheid en soms ook complete onzin. Een belangrijke reden voor jou als assistente om goed op de hoogte te zijn en ouders en kinderen goed te kunnen voorlichten over ADHD en medicatie, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken.  

15 juni 2019
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de mogelijke oorzaken en klachten bij volwassenen en kinderen met ADHD. Tevens ben je bekend met de adviezen en medicatie bij ADHD. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten en ouders van kinderen die te maken hebben met ADHD.

Auteur: 

drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners