Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 8 april 2020 af.

Goede zorg bij COPD

Informatie: 

Deze cursus gaat over COPD. Deze Engelse afkorting staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ofwel chronisch obstructieve longziekten. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.

Bij COPD zijn de kleine vertakkingen in de luchtwegen in de loop van de jaren beschadigd, waardoor de longen niet meer goed functioneren. Mensen met COPD hoesten veel, zijn kortademig en geven slijm op. Door deze klachten hebben zij een duidelijk verminderde kwaliteit van leven, zowel op fysiek, sociaal als emotioneel terrein. Wanneer er niets gedaan wordt, neemt de kwaliteit van leven in de loop van de tijd steeds verder af, totdat zij uiteindelijk tot bijna niets meer in staat zijn en overlijden.

COPD beïnvloedt ook het psychosociaal functioneren en gaat vaak samen met depressiviteit, angst en eenzaamheid. Chronische obstructieve longaandoeningen vormen wereldwijd een belangrijke oorzaak van chronische ziekte en sterfgevallen. In Nederland hebben zo’n 600.000 mensen de diagnose COPD. Roken is veruit de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van COPD.

In deze cursus wordt behandeld hoe een arts de diagnose stelt, wat de achterliggende oorzaak (pathofysiologie) van COPD is, hoe vaak het voorkomt, wat de klachten zijn en hoe COPD wordt behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen COPD en astma. Het geven van voorlichting en het overdragen van kennis zijn belangrijke onderdelen van de behandeling van COPD-patiënten. Naast de puur medisch-technische uitleg van medicijngebruik, richt de voorlichting zich ook met nadruk op gedragsverandering en het bevorderen van het zelfmanagement. Hierbij is het doel om de kwaliteit van leven te vergroten of te behouden. Als apothekersassistente kun je hier zeker een bijdrage aan leveren.

8 april 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus ken je de achtergronden van de behandeling van patiënten met COPD en weet je welke geneesmiddelen er worden gebruikt. Hierdoor kun je op klantgerichte wijze adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met COPD.

Docent: 

drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners