Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 8 april 2020 af.

Hart- en vaatziekten in de apotheek

Informatie: 

Deze cursus is geactualiseerd naar de herziene NHG-Standaard CVRM 2019.

Nederland telt zo'n 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten. Dagelijks sterven in totaal 106 mensen in Nederland aan een hart- of vaatziekte: meer vrouwen dan mannen. Dagelijks sterven 24 mensen jonger dan 75 jaar aan een hart- of vaatziekte. Ook worden dagelijks ongeveer 750 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hart- of vaatziekte. In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) na kanker de belangrijkste doodsoorzaak. In 2016 stierven in Nederland bijna 39.000 mensen aan HVZ; dat is 27% van alle sterfgevallen.

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van een hart- of vaatziekte:

  • een kwart van de mensen tussen 35-70 jaar heeft een verhoogd cholesterolgehalte (6,5 mmol/l)
  • de helft heeft een verhoogde bloeddruk (> 140/90 mmHg)
  • één op de vier Nederlanders van 15 jaar en ouder rookt
  • bijna de helft (45%) van de Nederlanders boven de 20 jaar heeft overgewicht
  • ruim 1,2 miljoen mensen lijden aan diabetes mellitus (DM) van wie de overgrote meerderheid (> 90%) aan DM2


Bij vrouwen wordt een sterke stijging van risicofactoren gezien vanaf de menopauze. De symptomen van HVZ laten zich bij deze groep vaak niet duidelijk zien, waardoor vrouwen het risico lopen van onderbehandeling.
Reductie van risicofactoren kan cardiovasculaire ziekte en sterfte aanzienlijk verminderen.

In verschillende Nederlandse richtlijnen worden uitspraken gedaan over de preventie van hart- en vaatziekten. Dit wordt cardiovasculair risicomanagement genoemd. In 2012 verscheen de tweede herziening van de NHG-Standaard CVRM, in mei 2019 verscheen de derde herziening: de NHG-Standaard CVRM 2019.
Aansluitend op de tweede herziening heeft de KNMP een ‘Richtlijn CVRM’ uitgebracht. Hierin wordt beschreven wat de farmaceutische zorgverlening aan mensen met hart- en vaatziekten (HVZ) of een verhoogd risico daarop inhoudt.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen komen hart- en vaatziekten heel veel voor en wordt een aanzienlijk deel van alle geneesmiddelen voor deze indicatie voorgeschreven. In deze cursus zullen aan de hand van deze richtlijnen, een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten uitgebreid aan de orde komen. De nadruk zal liggen op hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol. Medicatie voor deze aandoeningen lever je dagelijks af. Het is dus belangrijk dat je op de hoogte bent van de achtergronden van deze geneesmiddelen om er goede voorlichting over te kunnen geven. Ook op het gebied van voorlichting over risicofactoren en preventie van hart- en vaatziekten is er een taak weggelegd voor apothekersassistenten. In deze cursus Hart- en vaatziekten zijn de meest recente aanbevelingen op het gebied van voeding en beweging verwerkt, evenals veel tips die je kunt gebruiken bij je voorlichting aan patiënten.

8 april 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Tevens ben je bekend met de adviezen en mogelijke medicatie voor deze risicofactoren. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop.

Docent: 

drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners