Cursusinformatie

Leven met Parkinson

Informatie: 

De ziekte van Parkinson is genoemd naar de Engelsman James Parkinson, die deze ziekte heeft ontdekt. Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. En die chemische stof hebben we juist nodig om soepel te kunnen bewegen en onze lichaamsbewegingen onder controle te houden. Het gevolg is veranderingen in bewegingen, uiterlijk en gedrag.

parkinson-symptomen-002-lg.png

De ziekte is progressief. Dat wil zeggen dat de symptomen gaandeweg ernstiger worden. Genezing is (nog) niet mogelijk, maar er zijn wel medicijnen en behandelingen om de symptomen te bestrijden, waardoor de kwaliteit van het leven van de parkinsonpatiënt verbetert.

Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. De ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde. Daarnaast hebben veel parkinsonpatiënten ook bijkomende aandoeningen, zoals bijvoorbeeld depressies. De behandeling van Parkinson en de bijkomende aandoeningen betekent vaak dat de patiënten veel medicatie voorgeschreven krijgen. Omdat parkinsonpatiënten hun medicatie via verschillende wegen krijgen voorgeschreven, speelt de apotheek een belangrijke rol bij de medicatiebewaking. Door een goede medicatiebewaking met het signaleren van interacties en contra-indicaties, kan de apotheek, in overleg met de behandelend arts, ervoor zorgen dat de behandeling zo optimaal mogelijk verloopt.

Deze cursus voorziet je van achtergrondinformatie rond de ziekte van Parkinson. We gaan in op de kenmerkende symptomen; het verschil tussen Parkinson en Parkinsonisme; de risicofactoren; hoe vaak het voorkomt en de verschillende typen Parkinsonpatiënten. De diagnostiek en de niet-medicamenteuze behandeling komen kort aan de orde, waarna de medicamenteuze behandeling en de daarbij behorende voorlichting aan de patiënt uitgebreid worden besproken.

Preview video: 

11 september 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus ken je de achtergronden van de ziekte van Parkinson. Je bent bekend met de medicatie bij de ziekte van Parkinson en hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met de ziekte van Parkinson.

Docent: 

drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners