Cursusinformatie

Hart- en vaatziekten in de apotheek

Informatie: 

Openbare apotheken verstrekten in 2018 aan ongeveer 4 miljoen mensen een geneesmiddel dat wordt gebruikt ten behoeve van cardiovasculair risicomanagement (CVRM). De cholesterolverlagers, waartoe statines behoren, en de bloeddrukverlagende RAAS-remmers tellen de meeste gebruikers. Beide groepen worden elk door ongeveer 50% van de in totaal 4 miljoen gebruikers van CVRM-middelen toegepast. De middelen die bloedstolling moeten voorkomen, de antitrombotica, worden door 46% van hen gebruikt en bètablokkers door ongeveer 40%.

Nederland telt zo'n 1,55 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte. Bij mannen en vrouwen jonger dan 85 jaar is kanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden. Vanaf 85 jaar vormen hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen de belangrijkste oorzaak van overlijden.

In verschillende Nederlandse richtlijnen worden uitspraken gedaan over de preventie van hart- en vaatziekten. Dit wordt cardiovasculair risicomanagement genoemd. In 2012 verscheen de tweede herziening van de NHG-Standaard CVRM, in mei 2019 verscheen de derde herziening: de NHG-Standaard CVRM 2019.

Aansluitend op de tweede herziening heeft de KNMP een ‘Richtlijn CVRM’ uitgebracht. Hierin wordt beschreven wat de farmaceutische zorgverlening aan mensen met hart- en vaatziekten (HVZ) of een verhoogd risico daarop inhoudt.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen komen hart- en vaatziekten heel veel voor en wordt een aanzienlijk deel van alle geneesmiddelen voor deze indicatie voorgeschreven. In deze cursus zullen aan de hand van deze richtlijnen een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten uitgebreid aan de orde komen. De nadruk zal liggen op hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol. Medicatie voor deze aandoeningen lever je dagelijks af. Het is dus belangrijk dat je op de hoogte bent van de achtergronden van deze geneesmiddelen om er goede voorlichting over te kunnen geven.

Ook op het gebied van voorlichting over risicofactoren en preventie van hart- en vaatziekten is er een taak weggelegd voor apothekersassistenten. In deze cursus Hart- en vaatziekten zijn de meest recente aanbevelingen op het gebied van voeding en beweging verwerkt, evenals veel tips die je kunt gebruiken bij je voorlichting aan patiënten.

8 april 2022
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Tevens ben je bekend met de adviezen en mogelijke medicatie voor deze risicofactoren. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop.

Docent: 

drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners