Interacties tussen voeding en geneesmiddelen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

29822937_l.jpg

In deze cursus kijken we naar de mogelijke effecten van voeding op het gedrag van geneesmiddelen in het lichaam en daarmee op hun werking en bijwerkingen. Daarnaast komt de omgekeerde situatie aan bod: de mogelijke effecten van geneesmiddelen op de voedingstoestand, en het mogelijk ontstaan van ondervoeding. Met name dit laatste probleem wordt op dit moment nog veel te weinig herkend en erkend. Steeds duidelijker wordt echter dat dit belangrijk is en aandacht verdient in de praktijk, vooral bij oudere patiënten die vaak meerdere geneesmiddelen langdurig naast elkaar gebruiken. Kennis van de mogelijke effecten van geneesmiddelen op de voedingstoestand kan helpen om tekorten aan voedingsstoffen eerder te signaleren en te verminderen.

Ook is er in deze cursus aandacht voor voedingssupplementen. Deze groep omvat ook preparaten op basis van kruiden die feitelijk niets met voeding te maken hebben. Voedingssupplementen worden veel gebruikt en zijn op allerlei manieren verkrijgbaar: bij de apotheek, de detailhandel, maar zeker ook via het internet. Dit soort middelen zijn zeker niet onschuldig als het gaat om voeding-geneesmiddeleninteracties.

Videofragmenten: In deze cursus is ruim een uur aan videofragmenten verwerkt waarin prof. dr. Witkamp uitleg geeft over de verschillende aspecten van interacties tussen voeding en geneesmiddelen.

Let op: Dit is een plus-cursus. Het niveau ligt hoger dan de gemiddelde cursus en kan als moeilijk worden ervaren.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kun je inschatten welke patiënten mogelijk een risico lopen op voeding-geneesmiddel interacties en kun je aan patiënten die bepaalde geneesmiddelen gebruiken voedingsadviezen geven. Ook kun je de patiënt zo nodig adviseren om een diëtist te raadplegen.

Na deze cursus:

 • ben je je bewust van het feit dat interacties tussen voeding en geneesmiddelen nadelige effecten kunnen hebben.
 • weet je dat geneesmiddelgebruik verband houdt met het risico op ondervoeding of voedingsstoftekorten (zeker bij ouderen) 
 • heb je kennisgemaakt met een aantal klinisch relevante voeding-geneesmiddelinteracties en hun achtergrond.
 • heb je geleerd waarom voedingsadviezen belangrijk kunnen zijn voor gebruikers van bepaalde geneesmiddelen.
 • kun je patiëntengroepen benoemen die risico lopen op interacties tussen voeding en geneesmiddelen.

Docent

 • prof. dr. R.F. Witkamp

  Renger Witkamp is een Nederlands bioloog en farmacoloog.

  Sinds 2006 is hij hoogleraar ‘Voeding en Farmacologie’ aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum, een vakgebied dat hij zelf omschrijft als "het wetenschapsgebied dat zich bezighoudt met het bestuderen van effecten van biologisch actieve stoffen in de voeding, met als doel een gezondheidsbevorderend of genezend effect te bewerkstelligen".

  Voeding en Farmacologie werd bij de aanstelling van Renger Witkamp als nieuwe leerstoel ingesteld aan de Wageningen Universiteit.

  Witkamp heeft biologie en farmacie gestudeerd in Utrecht. Zijn promotieonderzoek vond plaats aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en had als onderwerp: "Effecten van hormonen op omzetting van geneesmiddelen". 
  Van april 1996 tot eind 2010 werkte hij bij TNO Pharma (Zeist en Leiden) en heeft daar diverse functies bekleed.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten