Cursusinformatie

Een MFB, wat doe je ermee?

Informatie: 

Het werken met Medisch Farmaceutische Beslisregels is een vorm van farmaceutische zorg die verder gaat dan de klassieke medicatiebewaking. MFB’s combineren structureel meerdere patiëntkenmerken met elkaar, zoals leeftijd, geslacht, aandoeningen en contra-indicaties, labwaarden (bijvoorbeeld nierfunctie, natrium en kalium) en de medicatie van diverse voorschrijvers. Ook wordt met behulp van MFB’s gecontroleerd op ontbrekende medicatie, dit is een grote verbetering ten opzichte van de klassieke medicatiebewaking.

MFB’s vormen een belangrijk instrument om gepaste zorg voor de individuele patiënt te leveren. Wanneer een apotheekmedewerker een geneesmiddel aanschrijft dat kan leiden tot een van de MFB's, wordt op de achtergrond een stroomschema doorlopen. De apotheekmedewerker ziet in zijn systeem alleen een signaal als de specifieke combinatie van de verschillende factoren, geneesmiddel(en) en beschikbare patiëntkenmerken daadwerkelijk een MFB vormt.

Maar sinds de invoering van de MFB’s ontwikkelden verschillende apotheken hun ‘eigen’ medisch farmaceutische beslisregels. Om ervoor te zorgen dat alle patiënten dezelfde farmaceutische zorg kunnen krijgen die past bij hun persoonlijke situatie, heeft een aantal partijen, waaronder de KNMP, in 2016 een gezamenlijke landelijke set MFB’s ontwikkeld. Deze set van MFB’s wordt jaarlijks geüpdatet en de wijzigingen worden ook doorgevoerd op de Kennisbank. Wanneer tussentijds blijkt dat de set door nieuwe inzichten niet meer voldoende aansluit bij de huidige stand van wetenschap en praktijk, vindt een tussentijdse aanpassing plaats.

In deze cursus zullen we de landelijke set MFB’s bespreken. MFB’s met eenzelfde achtergrond worden gezamenlijk besproken. Op de KNMP Kennisbank kun je de volledige uitwerking van de landelijke set MFB's voor 2020 raadplegen.

14 september 2021
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus ken je de achtergronden van diverse medische farmaceutische beslisregels en kun je deze medische farmaceutische beslisregels toepassen en afhandelen.

Docent: 

drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners