Leven met hiv

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

44441353_m.jpg

 

Hiv is een virus dat de afweer bij mensen verzwakt als het niet behandeld wordt. Hiv is de afkorting van ´humaan immuundeficiëntie virus’. In Nederland leven momenteel 23.300 mensen met hiv. Dankzij goede behandeling en gezondheidszorg kun je in Nederland met hiv een goed en gezond leven leiden. De levensverwachting van mensen met hiv is momenteel hetzelfde als van mensen zonder hiv.

 

Het virus werd voor het eerst geïsoleerd in mei 1983. Vanaf 1985 is het mogelijk hiv aan de hand van een bloedtest aan te tonen. Wanneer er hiv-antistoffen in het bloed worden aangetroffen, is men in contact geweest met hiv en hoogstwaarschijnlijk zelf geïnfecteerd. Sinds 1996 kan hiv worden behandeld met hiv-remmende medicijnen, die dagelijks moeten worden ingenomen. Door hiv te behandelen houden mensen met hiv een goede weerstand, worden ze niet ziek en krijgen ze geen aids.

De behandeling van hiv bestaat normaalgesproken uit een combinatie van ten minste twee of drie hiv-remmende medicijnen, de zogenoemde antiretrovirale therapie. Deze werkzame stoffen zitten tegenwoordig vaak in één pil.  Bij mensen met hiv die succesvol behandeld worden met hiv-remmers, is het virus niet langer aantoonbaar in het lichaam. Dat betekent dat zij het virus niet overdragen. Dit wordt ook wel ‘niet meetbaar = niet overdraagbaar’ (n=n) genoemd.

Mensen met hiv worden  in Nederland hoofdzakelijk door medisch specialisten behandeld, die daarbij  bijgestaan worden door gespecialiseerde verpleegkundigen: hiv-consulenten. Apotheken leveren de benodigde medicatie aan mensen die met hiv leven. Veel mensen met hiv, wonen in de Randstad en voornamelijk in Amsterdam. Apotheken in Amsterdam zullen verhoudingsgewijs meer hiv-medicatie afleveren dan apotheken elders in het land.

 

Deze cursus is bestemd voor apothekersassistenten in de openbare apotheek. De cursus beschrijft wat hiv precies is, wat het in het lichaam doet en hoe het wordt overgedragen. Ook de noodbehandeling van hiv met post-exposure profylaxe (PEP), preventie van hiv met pre-exposure profylaxe (PrEP) en de hiv-zelftest komen aan de orde.

In deze cursus wordt gebruikgemaakt van de richtlijn HIV van de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren (NVHB) en de multidisciplinaire SOA-richtlijn.

 

 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je kennis over de achtergronden van het hiv en hiv-medicatie. Je kunt gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met hiv. Daarnaast begrijp je het belang van therapietrouw en kun je patiënten hierin goed ondersteunen en motiveren.

Docent

 • drs. P. Oosterhof

  Piter Oosterhof is in 2012 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2013 is hij werkzaam in de poliklinische apotheek van het ziekenhuis OLVG in Amsterdam, waar hij tevens zijn opleiding tot openbaar apotheker heeft afgerond. Hij heeft zich verdiept in oncologie, palliatieve zorg en hiv. Sinds 2018 is hij aan het Radboudumc in Nijmegen begonnen met zijn promotieonderzoek op het onderwerp ´het effectief gebruik van antiretrovirale therapie´. Daarnaast is hij lid van diverse commissies binnen de beroepsverenigingen NVZA en KNMP.

 • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten