Depressie: nergens meer plezier in?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

31634445_xl.jpg

De term depressie komt van het Latijnse woord 'deprimere', wat 'omlaag drukken' betekent. In 1665 werd de term depressie voor het eerst gebruikt om geestelijk lijden te verwoorden, dit werd benoemd als: 'depressie van de geest'. De term 'melancholie' bleef de meest gebruikte term om neerslachtigheid te diagnosticeren, maar in de 19e eeuw werd 'depressie' steeds meer gebruikt. Tegen het eind van de 19e eeuw was 'depressie' een volwaardig synoniem geworden en was de betekenis een verminderde emotionele functie.

Voor de diagnose van depressie wordt tegenwoordig veelal gebruikt gemaakt van de DSM-5 (2000), een psychiatrisch classificatiesysteem. De eerste DSM werd opgesteld in 1952. Zowel datgene wat wordt verstaan onder een depressie als de theorieën die eraan ten grondslag liggen blijven dus nog steeds in ontwikkeling.

Depressie is de meest voorkomende psychische stoornis in Nederland. Jaarlijks hebben in Nederland ruim een half miljoen volwassenen in de leeftijd van 18-64 jaar een depressieve stoornis (kortweg: depressie). Ook kinderen en adolescenten kunnen depressief zijn. De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. De kosten van verzuim door depressie worden geschat op ongeveer 1,8 miljard euro op jaarbasis; de kosten van depressiezorg op circa 1,6 miljard euro.

Een sombere stemming of depressieve gevoelens zijn vaak een normale, kortdurende en voorbijgaande reactie op teleurstelling of verlies, zonder dat daarvoor een gerichte behandeling nodig is. Een depressieve stoornis is een aandoening die de stemming en de gevoelens raakt. Als je eraan lijdt, kun je ondergedompeld raken in somberheid. Je verliest je interesse in de mensen en de dingen om je heen en kunt niet meer echt genieten. Als een depressie het dagelijks leven sterk beïnvloedt is er professionele hulp nodig. De behandeling kan variëren van psychologische hulp tot het voorschrijven van antidepressiva. Er bestaan verschillende groepen antidepressiva met elk hun eigen werking, bijwerkingen en interacties.

In deze cursus komen de kenmerken, de mogelijke oorzaken, de diagnostiek en behandeling van depressieve stoornissen aan bod. Uiteraard staat de behandeling met medicijnen hierbij in de schijnwerpers. Hierbij gaan we uit van de meest recente richtlijnen en inzichten, waaronder de Multidisciplinaire Standaard Depressie (2013), de GGZ Zorgstandaard Depressieve stoornissen (2018) en de NHG-standaard Depressie (2019). De rol van jou als apothekersassistent(e) op het gebied van voorlichting over de te gebruiken medicatie is hierbij uiteraard van belang. Hierbij besteden we ook aandacht aan het switchen en afbouwen van antidepressiva.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van de achtergronden van een aantal depressieve stoornissen. Tevens kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan cliënten met vragen over depressieve klachten en de bijbehorende medicatie.

Na afloop van deze cursus:
•    weet je welke verschillende depressieve aandoeningen er zijn 
•    kun je oorzaken en kenmerken van de verschillende depressieve aandoeningen benoemen
•    weet je globaal wat de niet-medicamenteuze behandelmethoden zijn voor depressieve aandoeningen
•    weet je hoe depressieve aandoeningen medicamenteus worden behandeld
•    kun je mensen voorlichten over hun aandoening en de medicatie
•    ben je bekend met de achtergronden van de schema’s die kunnen worden gebruikt bij het switchen en afbouwen van antidepressiva
•    weet je welke zelfzorgpreparaten je wel of niet kunt adviseren bij depressieve klachten

Docent

  • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten