Misselijkheid in de palliatieve fase: oorzaak en behandeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

42189266_xxl.jpg 

In de laatste fase van hun leven krijgen veel mensen last van misselijkheid en braken. Misselijkheid treedt op bij ongeveer 30% van de mensen met een vergevorderd stadium van kanker en braken bij 20% van die patiënten. In een hospice liggen deze percentages nog hoger en wordt zelfs 60% gemeld. Misselijkheid komt ook vaak voor in het laatste stadium van hartfalen. Hierbij speelt de stuwing die optreedt in het maag-darmkanaal en de lever waarschijnlijk een grote rol. Misselijkheid en braken overheersen de laatste fase van het leven, putten extra uit, dragen sterk bij aan het lijden en verzwaren zo de draaglast van de patiënt en diens naasten. Door direct de juiste therapie in te stellen, wat betreft middel en toedieningsvorm, kan een arts verlichting brengen.

In de apotheek lever je niet alleen medicijnen af ter bestrijding van misselijkheid en braken, maar kun je in sommige gevallen ook klachten vóór zijn. Sommige middelen tegen misselijkheid mogen niet door iedereen gebruikt worden. Soms vanwege wisselwerkingen, soms vanwege bepaalde aandoeningen. Je kunt adequaat reageren als je op de hoogte bent van de laatste inzichten in het voorkomen en de behandeling van misselijkheid en braken.

De apotheek kan op praktische wijze de terminale patiënt en diens familie van dienst zijn door de benodigde medicatie thuis te bezorgen. Een naderend overlijden van een naaste heeft een enorme impact. Naar een apotheek gaan en het eventuele wachten op de medicatie kunnen dan ongewenst zijn.

Als de familieleden wel zelf naar de apotheek komen, zullen zij wat extra persoonlijke aandacht meestal waarderen. Je kunt ze met voorrang behandelen, vragen hoe het gaat, of op een andere manier je medeleven tonen en meedenken met praktische problemen (bijvoorbeeld: ‘Is het handig om onderleggers in huis te nemen?’). Deze ondersteuning kun je vanzelfsprekend pas geven als je op de hoogte bent van de situatie. Dit is niet automatisch het geval. Goede afspraken met de huisartsen en alertheid bij de apotheker en je collega’s vergroten de kans dat jij op de hoogte bent van een naderend levenseinde.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ken je de verschillende oorzaken van misselijkheid en/of braken. Je bent bekend met de diverse behandelmogelijkheden van misselijkheid en braken in de palliatieve fase. Hierdoor kun je op een klantgerichte wijze patiënten en/of mantelzorgers voorlichten over leefregels, en advies geven over het gebruik van medicatie tegen misselijkheid en/of braken.

Docent

  • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten