COPD: goede zorg vanuit de apotheek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

51852988_l.jpg

Deze cursus gaat over COPD. Deze Engelse afkorting staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ofwel chronisch obstructieve longziekten. COPD wordt gedefinieerd als ‘aanhoudende luchtwegklachten en luchtwegobstructie door afwijkingen aan luchtwegen en/of alveoli’.

Bij COPD zijn de kleine vertakkingen in de luchtwegen in de loop van de jaren beschadigd, waardoor de longen niet meer goed functioneren. Mensen met COPD hoesten veel, zijn kortademig en geven slijm op. Door deze klachten hebben zij een duidelijk verminderde kwaliteit van leven, zowel op fysiek, sociaal als emotioneel terrein. Wanneer er niets gedaan wordt, neemt de kwaliteit van leven in de loop van de tijd steeds verder af. Uiteindelijk zijn patiënten met COPD tot bijna niets meer in staat en overlijden.

COPD beïnvloedt ook het psychosociaal functioneren en gaat vaak samen met depressiviteit, angst en eenzaamheid.

Chronische obstructieve longaandoeningen vormen wereldwijd een belangrijke oorzaak van chronische ziekte en sterfgevallen. In Nederland hebben ruim 600.000 mensen de diagnose COPD.

In deze cursus wordt behandeld hoe een arts de diagnose stelt, wat de achterliggende oorzaak (pathofysiologie) van COPD is, hoe vaak het voorkomt, wat de klachten zijn en hoe COPD wordt behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen COPD en astma.
Het geven van voorlichting en het overdragen van kennis zijn belangrijke onderdelen van de behandeling van COPD-patiënten. Naast de puur medisch-technische uitleg van medicijngebruik, richt de voorlichting zich ook met nadruk op gedragsverandering en het bevorderen van het zelfmanagement. Hierbij is het doel om de kwaliteit van leven te vergroten of te behouden. Als apothekersassistent kun je hier zeker een bijdrage aan leveren.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ken je de achtergronden van de behandeling van patiënten met COPD en weet je welke geneesmiddelen er worden gebruikt. Hierdoor kun je op klantgerichte wijze adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met COPD.

Docent

  • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten