Bijwerkingen onder de loep

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

70746481_m-nl.jpg

 

Het effect en de bijwerkingen van een geneesmiddel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer een arts een geneesmiddel voorschrijft aan een patiënt moet er altijd rekening mee worden gehouden dat er een risico is – hoe klein soms ook – dat er ongewenste effecten optreden. Geneesmiddelbijwerkingen zijn een belangrijke oorzaak voor ziekenhuisopnames. Zo toonde een groot Nederlands onderzoek uit 2007 – ook wel bekend als het HARM-onderzoek  - dat 2,4% van de ziekenhuisopnames samenhangt met het gebruik van medicatie. En dan gaat het om geneesmiddelen die vaak door de huisarts worden voorgeschreven en die je ook veelvuldig in de apotheek tegenkomt, zoals antistollingsmiddelen, NSAID’s, bloedglucoseverlagende middelen en psychiatrische geneesmiddelen.

 

In deze cursus leer je welke soorten bijwerkingen er zijn en hoe je ze in de praktijk kunt herkennen. Verder wordt er ingegaan op de relatie tussen een bijwerking en geneesmiddelgebruik; soms is het moeilijk om te beoordelen of een bijwerking daadwerkelijk wordt veroorzaakt door het gebruikte geneesmiddel. Ook wordt in deze cursus aangegeven hoe je als apothekersassistent een bijwerking kunt melden bij bijwerkingencentrum Lareb, dat in Nederland verantwoordelijk is voor het bijhouden en analyseren van ongewenste geneesmiddeleffecten.

Tot slot krijg je een aantal tips mee over hoe je als apothekersassistent kunt bijdragen aan veiliger gebruik van geneesmiddelen.

 

Let op!
Dit is een plus-cursus. Het niveau ligt hoger dan de gemiddelde cursus en kan als moeilijk worden ervaren.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • ken je de verschillende typen bijwerkingen
 • kun je bijwerkingen van geneesmiddelen in de praktijk herkennen
 • heb je handvatten om het oorzakelijk verband tussen een geneesmiddel en mogelijke bijwerking te beoordelen
 • weet je welke rol je hebt bij de bewaking van een veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland

 

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om patiënten voor te lichten over bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van hun medicatie. Tevens kun je bijwerkingen signaleren, mede door het herkennen van een mogelijk oorzakelijk verband tussen geneesmiddel en bijwerking. Hiermee kun je jouw steentje bijdragen aan een veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland.

Docent

 • drs. A.A.W. van Erp-van Boekel

  Annet van Boekel is basisarts en wetenschappelijk beoordelaar bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Hier beoordeelt en analyseert zij meldingen van vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. Ook is zij betrokken bij het opstellen van nascholingsmateriaal voor artsen en apothekers.

   

   

 • drs. C.M. de Leeuw

  Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten