Hartfalen: oorzaken, behandeling en adviezen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

51338105_xl-translated.jpg

Moe, kortademig, last van opgezette benen? Dit kunnen klachten zijn van hartfalen. Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Er wordt te weinig bloed rondgepompt door het lichaam. Daardoor krijgen organen en spieren niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen en dat leidt tot diverse klachten.
Hartfalen is een ernstige aandoening die in de vroege stadia onopgemerkt kan blijven. In latere stadia kan het een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven en het gevoel van welzijn. Hartfalen is vooral een probleem van de oudere patiënt met in veel gevallen een verminderde nierfunctie. In de praktijk van de apotheek zijn dit vaak patiënten met een uitgebreide medicatie. Je zult een patiënt met hartfalen dan ook vaak in de apotheek tegenkomen. Dit betekent dat je als apothekersassistente naast het geven van goede voorlichting bij de start van een therapie, ook continue aandacht moet hebben voor eventuele interacties met andere geneesmiddelen.

Soms is het mogelijk om de oorzaak van het hartfalen weg te nemen. Meestal kan de oorzaak echter niet weggenomen worden en bestaat de behandeling uit medicijnen en ’leefregels’ om de klachten te verminderen en/of verergering van de klachten te voorkomen.

In deze cursus gaan we in op alle relevante aspecten van hartfalen. We zullen eerst kort stilstaan bij de anatomie van het hart, de bloedsomloop en de hartspier. Dit gebeurt in de vorm van een presentatie waarbij dia's worden vertoond met toelichting van de docent. Er wordt in deze cursus uitgebreid stilgestaan bij de kenmerken van hartfalen, het voorkomen, de mogelijke oorzaken en risicofactoren, maar ook bij het leven met hartfalen. Uiteraard schenken we uitgebreid aandacht aan de medicatie bij hartfalen: de werking en de bijwerkingen van de diverse gebruikte geneesmiddelen anno 2021. Er komen verschillende groepen medicamenten aan bod, te weten: diuretica, RAAS-remmers, bètablokkers, aldosteronantagonisten, digoxine en vaatverwijders.
Goede therapietrouw is bij hartfalen voor zowel de effecten op de korte als voor de effecten op de lange termijn van groot belang. Vanzelfsprekend zullen we bij deze onderwerpen ook jouw rol als apothekersassistent(e) belichten.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van de mogelijke oorzaken en klachten bij mensen met hartfalen. Ook ben je bekend met de werking en de bijwerkingen van de diverse middelen bij hartfalen. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten met hartfalen.

Docent

  • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten