Diabetes mellitus type 2: de zorg vanuit de apotheek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

11664860_xxl.jpg

Diabetes, suikerziekte, is de meest voorkomende chronische ziekte: al ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben het. Daarnaast zijn er naar schatting meer dan 1,1 miljoen Nederlanders met prediabetes, een voorfase van diabetes type 2. De lichamelijke gevolgen van (onbehandelde) diabetes zijn groot en soms ook levensbedreigend, zoals hart- en vaatziekten. Men zegt wel eens: ‘Diabetes steelt je gezondheid’. Je kunt bijvoorbeeld problemen krijgen met ogen, nieren, bloedvaten en voeten. Uiteindelijk kun je aan de gevolgen van diabetes overlijden.

Het is heel belangrijk dat aan deze grote groep patiënten met diabetes type 2 goede, gestructureerde zorg wordt geleverd. De apotheek zal ook een aantal belangrijke taken op zich nemen in het kader van de gestructureerde diabeteszorg. Dit geldt in het bijzonder voor de farmaceutische zorgverlening bij de eerste uitgifte en vervolguitgifte van medicatie op het gebied van de diabetes type 2. Maar ook het niet-medicamenteuze beleid is erg belangrijk. Denk hierbij aan leefstijladvisering. Het nastreven van een betere leefstijl is de basis van de behandeling en blijft belangrijk gedurende het hele ziektebeloop. Hierbij kun jij als apothekersassistent een belangrijke rol spelen.

We weten niet precies waardoor diabetes ontstaat. Mensen krijgen eerder diabetes type 2 als het in de familie zit, als ze te zwaar zijn, roken en/of ongezond eten, weinig bewegen of een verstoord slaappatroon hebben. 
Maar lang niet iedereen kan voorkomen dat hij diabetes type 2 krijgt. Er zijn ook mensen die altijd gezond leven en die toch diabetes type 2 krijgen.
Bij een patiënt met diabetes type 2 is er vaak pas in een laat stadium sprake van echte klachten. Toch is het van groot belang om de aandoening zo vroeg mogelijk op te sporen. (Vroegtijdige) behandeling, gericht op het streven naar een normaal bloedsuikergehalte, een normaal cholesterol en een normale bloeddruk kan namelijk in belangrijke mate bijdragen aan het voorkómen van complicaties, zowel op korte als op lange termijn. 

In deze cursus gaan we in op de diverse aspecten van diabetes type 2. Je leert hoe vaak diabetes type 2 voorkomt, wat de kenmerkende symptomen zijn, wat de oorzaken zijn en hoe de diagnose wordt gesteld. Er wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van diabetes type 2 en aan de (langetermijn)complicaties van deze ziekte. Vervolgens komt de behandeling met orale antidiabetica uitgebreid aan bod. Uiteraard wordt door de cursus heen ook jouw rol bij de begeleiding van diabetespatiënten belicht.

In deze cursus is de herziening van de NHG-Standaard van november 2021 verwerkt.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de achtergronden van het ontstaan van diabetes mellitus type 2. Tevens ben je bekend met de adviezen en orale medicatie bij diabetes mellitus type 2. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met diabetes mellitus type 2 of een verhoogd risico daarop.

Docent

  • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten