Astma: voorlichting over ziektebeeld, leefstijl en medicatie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

88001708_l.jpg

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen. Typerend voor astma zijn de aanvallen van benauwdheid (kortademigheid) die het gevolg zijn van luchtwegobstructie. Andere typerende symptomen zijn:

 • piepende ademhaling
 • hoesten
 • slijmproductie

Astma komt vaak voor en kan zich op alle leeftijden openbaren. De ernst van deze aandoening varieert van licht tot zeer ernstig. Wereldwijd, en met name in westerse landen, neemt het aantal astmapatiënten toe.
Deze cursus gaat over astma bij volwassenen. Astma bij kinderen wordt in een aparte cursus van CME-Online behandeld.

In deze cursus lees je wat de oorzaak en wat de symptomen zijn van astma, hoe vaak het voorkomt, hoe de huisarts de diagnose stelt en welke behandelingsmethoden vervolgens gekozen worden.
Je leert de werking, bijwerkingen en interacties van de belangrijkste geneesmiddelgroepen bij astma kennen. Uiteraard wordt er ook stilgestaan bij voorlichting, therapietrouw en de inhalatie-instructie. De meest recente NHG-Standaard Astma bij volwassenen (2020) is hierbij het uitgangspunt.

Ondanks alle bestaande richtlijnen voor de behandeling van astma is gebleken dat de behandeling van astmapatiënten in de praktijk nog lang niet optimaal is. In deze cursus krijg je een aantal handvatten aangereikt waarmee je in jouw apotheek de behandeling van astmapatiënten kunt optimaliseren. Je zult namelijk zien dat je als apothekersassistent een heel belangrijke rol speelt bij de behandeling van patiënten met astma, met name bij het geven van goede voorlichting over het ziektebeeld, een gezonde leefstijl en de medicatie.

Let op: deze cursus gaat niet in op de verschillende inhalatietechnieken. 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de mogelijke oorzaken en klachten van astma bij volwassenen. Tevens ben je bekend met de adviezen en medicatie bij astma bij volwassenen. In de apotheek kun je aan patiënten met astma gerichte adviezen en voorlichting geven over het ziektebeeld astma, leefstijl en medicatie.

Docent

 • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten