Leverfunctiestoornissen en medicatieveiligheid

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Leverfunctiestoornissen komen vaak voor. Ongemerkt kunnen er veel patiënten in de apotheek zijn die hiermee te maken hebben. Inmiddels is de contra-indicatie leverfunctiestoornis vervangen door levercirrose. Als je een melding krijgt met de contra-indicatie levercirrose, is het altijd zaak om goed uit te zoeken of er iets aangepast moet worden. Een aantal meldingen zal je zelf kunnen afhandelen en een aantal zal in overleg met de apotheker moeten gebeuren.

Bij de contra-indicatie ‘levercirrose’ in AIS is het belangrijk om extra voorzichtig te zijn:

 • Weet je wel in welke mate er sprake is van levercirrose?
 • Wie heeft deze contra-indicatie doorgegeven?
 • Weet de huisarts in welke mate sprake is van levercirrose?
 • Wat weet je, welke waardes heb je nodig en welk advies geef je? 
 • Daarnaast zijn er ook veel geneesmiddelen die de lever kunnen beschadigen. Wanneer is het risico op leverschade verhoogd en waarvan hangt dit af?

In deze cursus krijg gaan we uitgebreid in op dit soort vragen. Je krijgt achtergrondinformatie over de lever en de leverfunctiestoornissen. Er wordt stilgestaan bij de (relevante) laboratoriumwaarden en wat je hiermee praktisch kunt doen in de apotheek. Met deze kennis kun je een betere inschatting maken bij het verwerken van recepten en het afhandelen van contra-indicaties die samenhangen met de leverfunctie.  Daarnaast kun je patiënten adviseren en hun vragen beter beantwoorden.

Leerdoelen

 • kun je adviezen en voorlichting geven aan patiënten met leverfunctiestoornissen over hun medicatie en leefstijl.
 • ben je bekend met de anatomie en de belangrijkste functies van de lever
 • ken je de belangrijkste leverfunctiestoornissen
 • kun je onderscheid maken tussen leverfunctiestoornissen die wel en niet relevant zijn in de praktijk
 • kun je patiënten met leverfunctiestoornissen in de apotheek herkennen op basis van hun medicatiegebruik
 • weet je welke laboratoriumwaarden worden gebruikt en wat deze globaal betekenen
 • kun je medicatiebewakingssignalen met betrekking tot leverfunctiestoornissen beter afhandelen

Docent

 • M. Assal MSc

  Mira Assal is specialist openbaar apotheker. Zij is medevennoot van Apothekersgroep Leiden VOF en beherend apotheker van de Haven Apotheek.
  Ook is ze betrokken bij het schrijven van zorgprogramma’s HVZ en DM2 voor Knooppunt Ketenzorg. Ze is lid van de kerngroep van de SIG (Special Interest Group) HVZ van de KNMP, is penningmeester van Stichting GEZond Leiden, en bestuurslid van Stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten