Geneesmiddelen en valrisico bij ouderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Vallen komt vaak voor bij ouderen en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven, medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames en sterfte. Toch is de laatste jaren het aantal ziekenhuisopnames wegens botbreuken als gevolg van valincidenten onveranderd gebleven, terwijl een grote verbetering mogelijk is (bron: Rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid 2017 (VWS)).

In deze cursus wordt gestart met hoe vaak kwetsbare ouderen vallen (prevalentie) en welke gevolgen dit heeft. Daarnaast is er aandacht voor het herkennen van een valrisico, factoren die de kans op vallen verhogen en de verschillende vormen van duizeligheid bij ouderen. Ten slotte wordt de multidisciplinaire preventie van valincidenten bij kwetsbare ouderen nader toegelicht. Hierbij wordt de rol belicht die jij als apothekersassistent kunt spelen in de voorlichting bij de uitgifte van valrisicoverhogende medicatie aan de balie. Aan de hand van verschillende casussen wordt de praktijk geïllustreerd.

De preventie van fracturen en de behandeling van osteoporose vallen buiten het bestek van deze cursus.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je in staat om oudere patiënten met een verhoogd valrisico aan de balie te herkennen en vervolgens goed voor te lichten. Je kunt oudere patiënten die valrisico-verhogende geneesmiddelen gebruiken adviseren over en begeleiden bij het gebruik van deze geneesmiddelen.

Na afloop van deze cursus:

 • heb je inzicht in hoe vaak kwetsbare ouderen vallen en de gevolgen hiervan
 • ken je de verschillende vormen van duizeligheid bij ouderen
 • heb je inzicht in welke geneesmiddelen het risico op vallen vergroten
 • heb je inzicht in welke andere factoren het risico op vallen vergroten
 • kun je een mogelijk valrisico herkennen
 • kun je adviseren hoe om te gaan met het gebruik van valrisicoverhogende geneesmiddelen

Docent

 • C. Augustin MSc

  Carl Augustin is instellingsapotheker bij Farmadam. Hij is als Board Certified Geriatric Pharmacist werkzaam in de instellingsfarmacie voor diverse zorginstellingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten