Polyfarmacie bij ouderen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Large

Er zijn steeds meer ouderen die meerdere geneesmiddelen naast elkaar gebruiken. De reden hiervoor is, dat ouderen vaker lijden aan verschillende chronische aandoeningen. Door de ontwikkelingen in de medische wetenschappen is het steeds beter mogelijk chronische aandoeningen te behandelen door middel van geneesmiddelen. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om geneesmiddelen te gebruiken ter preventie van verschillende aandoeningen.

Ouderen ondervinden vaak wat meer bijwerkingen van hun medicatie dan volwassenen of jongeren. Bijwerkingen van geneesmiddelen behoren tot de vijf meest voorkomende oorzaken van nieuwe ziekte-episodes bij ouderen. Het blijkt dat 3 tot 16 procent van de ziekenhuisopnamen van ouderen in Nederland (mede) het gevolg is van bijwerkingen van geneesmiddelen. De helft daarvan was waarschijnlijk te voorkomen door goede advisering en begeleiding bij het geneesmiddelgebruik.

Polyfarmacie is een belangrijk aandachtsgebied van de apotheek! Grote oplettendheid bij de uitgifte van geneesmiddelen aan ouderen en de begeleiding is heel belangrijk. Als apothekersassistent(e) heb je daarbij een belangrijke rol. Je kunt aan de balie signalen opvangen dat mensen het gelijktijdig gebruik van veel verschillende geneesmiddelen moeilijk vinden of zich daarover zorgen maken. Vanzelfsprekend kun je ook actief  bij de patiënt informeren hoe het gaat met het innemen van meerdere geneesmiddelen naast elkaar. Je kunt patiënten met polyfarmacie voorlichten en adviseren zodat ze hun geneesmiddelen goed gebruiken.

In deze cursus bespreken we onder andere:

 • wat polyfarmacie is
 • hoe vaak het voorkomt
 • welke geneesmiddelen vaak een belangrijke rol spelen bij polyfarmacie
 • wat je in de apotheek kunt doen om ongewenste polyfarmacie op te sporen en tegen te gaan

In verschillende videofragmenten staat prof. dr. Sitsen, aan de hand van een PowerPointpresentatie, stil bij de veranderde farmacokinetiek en farmacodynamiek bij ouderen waardoor soms een andere reactie op geneesmiddelen plaatsvindt. 

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus herken je patiënten met polyfarmacie aan de balie en weet je welke risico’s aan polyfarmacie zijn verbonden. Je kunt deze patiënten voorlichten en advies geven. Je signaleert mogelijke problemen en kunt de medicatiebegeleiding inhoud geven. Je bent ook in staat om patiënten bij wie een evaluatie van hun medicatie van belang is, te benaderen met de vraag of zij daar misschien behoefte aan hebben. 

Docent

 • prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen

  Prof. dr. J.M.A. (Ad) Sitsen is in 1970 afgestudeerd in de farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een farmacochemisch onderwerp. Hij studeerde geneeskunde, ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, diploma in 1980 behaald.
  Tot begin 2004 was hij bij NV Organon verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen, in het bijzonder antidepressiva. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Hij is tegenwoordig adviseur van enkele farmaceutische bedrijven en betrokken bij nascholingscursussen.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.
 • drs. M.C. Roper-Venema

  Marjolijn Roper-Venema is apotheker/docent medicatiebeoordelingen en zelfstandig ondernemer bij ReviewExpert (www.reviewexpert.nl). Ze voert medicatiebeoordelingen uit voor apothekers en apotheekhoudend huisartsen en geeft de cursus gespreksvoering medicatiebeoordeling “Farmacotherapeutische anamnese” voor farmaceutisch consulenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners.Daarnaast is Marjolijn beoordelaar van medicatiebeoordelingen (case reports) voor de opleiding tot Openbaar Apotheker Specialist, docent bij de cursussen Medicatiebeoordeling, Update Medicatiebeoordeling en Polyfarmacie van het IVM en extern docent bij Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten