Wat te doen bij schimmelinfecties van huid, haren en nagels?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Infecties van de huid kunnen veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, schimmels, gisten, insecten of parasieten. Het risico op een infectie is groter wanneer de huid beschadigd is. Sommige huidinfecties zijn besmettelijk. De behandeling van huidinfecties is mede afhankelijk van de ernst en de oorzaak. In deze cursus beperken we ons tot de in Nederland meest voorkomende schimmelinfecties van de huid.

Een huidschimmel is een schimmel die op de huid, de nagels of de haren van mensen groeit. Huidschimmels komen op iedereens huid voor en zorgen in de meeste gevallen niet voor problemen. Pas wanneer de huidschimmel in je huid weet door te dringen, kan dit tot een schimmelinfectie leiden. Schimmels die een huidinfectie veroorzaken, worden dermatofyten genoemd. Een schimmelinfectie van de huid wordt ook wel dermatomycose genoemd. Ook bepaalde gisten kunnen een schimmelinfectie van de huid veroorzaken. Schimmelinfecties van de huid kenmerken zich door een zichtbare vaak schilferende huidafwijking, soms gepaard gaand met jeuk.

Schimmelinfecties van de huid komen veel voor. Vooral voeten en handen zijn vaak aangedaan. Het aantal huidinfecties door schimmels lijkt toe te nemen. Als mogelijke oorzaken kun je denken aan overmatige hygiëne, het gebruik van antibiotica, een verminderde afweer bij personen door ziekten.

Je zult in de apotheek dan ook regelmatig een recept voor een antischimmelmiddel zien. Daarnaast probeert een groep patiënten een schimmelinfectie vaak eerst met een zelfzorgmiddel te bestrijden. Hiervoor zal er ook een beroep op jouw kennis worden gedaan. Voordat je een goed advies over een zelfzorgmiddel kunt geven, is het wel belangrijk dat je het verschil tussen verschillende soorten infecties weet. Ook op het gebied van bijvoorbeeld hygiënische maatregelen kun je patiënten voorlichten.

Behandeling kan zowel lokaal als systemisch (via het innemen van medicatie) plaatsvinden en ook preventief kunnen de nodige maatregelen getroffen worden.

Je leest in deze cursus wat enkele veelvoorkomende schimmelinfecties van de huid zijn, hoe de diagnose wordt gesteld, hoe het verloop van een schimmelinfectie is, welke preventieve maatregelen je kunt treffen en hoe de schimmelinfecties behandeld worden. Bij deze onderwerpen wordt ook jouw rol als apothekersassistente belicht.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ken je het onderscheid tussen verschillende soorten schimmelinfecties van de huid, haren en nagels. Tevens ben je bekend met de adviezen en mogelijke medicatie voor de verschillende soorten schimmelinfecties. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan cliënten met een schimmelinfectie.

Inhoud

In deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

 • hoe vaak schimmelinfecties voorkomen (globaal)
 • de verschillende soorten schimmelinfecties
 • de symptomen van de verschillende soorten schimmelinfecties
 • het ontstaan/de oorzaak van een schimmelinfectie
 • de behandeling van schimmelinfecties
 • preventieve maatregelen ter voorkoming van een schimmelinfectie
 • jouw rol in de apotheek ten aanzien van behandeling en advies over schimmelinfecties

Docent

 • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten