Hart- en vaatziekten: beter voorkomen dan genezen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan ongeveer 4 miljoen mensen een geneesmiddel dat wordt gebruikt ten behoeve van cardiovasculair risicomanagement (CVRM). De meeste patiënten gebruiken twee tot drie verschillende soorten middelen, veelal een cholesterolverlager, bloeddrukverlager of antitromboticum.

Nederland telt zo'n 1,5 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte. Bij mannen en vrouwen jonger dan 85 jaar is kanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden. Vanaf 85 jaar vormen hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen de belangrijkste oorzaak van overlijden.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen komen hart- en vaatziekten heel veel voor en wordt een aanzienlijk deel van alle geneesmiddelen voor deze indicatie voorgeschreven. Voor de behandeling van de diverse ziektebeelden zijn veelal aparte richtlijnen. Maar ook voor het voorkómen van hart- en vaatziekten, de preventie, is er een richtlijn beschikbaar. Deze richtlijn, de NHG-Standaard CVRM 2019, heeft specifiek betrekking op het behandelen van de risicofactoren voor HVZ. De KNMP heeft een Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement in ontwikkeling. Hierin zal worden beschreven wat de farmaceutische zorgverlening aan mensen met hart- en vaatziekten (HVZ) of een verhoogd risico daarop inhoudt.

In deze cursus zullen aan de hand van de NHG-Standaard CVRM een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten uitgebreid aan de orde komen. De nadruk zal liggen op hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol. Medicatie voor deze aandoeningen lever je dagelijks af. Het is dus belangrijk dat je op de hoogte bent van de achtergronden van deze geneesmiddelen om er goede voorlichting over te kunnen geven.

Ook op het gebied van voorlichting over risicofactoren en preventie van hart- en vaatziekten is er een taak weggelegd voor apothekersassistenten. In deze cursus zijn de meest recente aanbevelingen op het gebied van voeding en beweging verwerkt, evenals veel tips die je kunt gebruiken bij je voorlichting aan patiënten.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Tevens ben je bekend met de adviezen en mogelijke medicatie voor deze aandoeningen en risicofactoren. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop.

Inhoud

In deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

 • wanneer er sprake is van hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol
 • waarom hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol een risico inhouden
 • op welke manier een gezonde levensstijl van invloed kan zijn op deze beide risicofactoren
 • welke geneesmiddelen tegen hypertensie en verhoogd cholesterol door de apotheek worden verstrekt
 • wat de invloed is van diabetes op hart- en vaatziekten
 • welke uitgiftebegeleiding je bij aflevering van antihypertensiva en cholesterolverlagers moet geven

Docent

 • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
  Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten