Geneesmiddelen bij dialysepatiënten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

Dialysepatiënten gebruiken veel geneesmiddelen, gemiddeld wel zo’n 12 verschillende medicijnen per dag. Het leven van dialysepatiënten is zwaar: ze hebben minder vrijheid, omdat ze gebonden zijn aan hun dialyseschema. Bovendien kan de dialyse bijwerkingen geven, zoals het optreden van een ‘dialysekater’: doordat patiënten in korte tijd relatief veel vocht verliezen, kunnen verschijnselen optreden zoals misselijkheid, kramp en duizeligheid. Ook psychisch trekt dialyse een zware wissel op de patiënten. Bovendien, zo is uit onderzoek gebleken, komen bij dialysepatiënten veel medicatiefouten voor.

Het is een uitdaging om patiënten die dialyseren de juiste dosis van de geneesmiddelen te geven. Bij veel geneesmiddelen was de dosering al verlaagd, of waren de doseringsmomenten aangepast, vanwege eindstadium nierfalen dat patiënten al hadden voor start van de dialyse. De uitscheiding van geneesmiddelen is bij nierfalen namelijk vertraagd. Verlaging van de dosis of aanpassing van de tijden tussen de doses is dan nodig om te voorkomen dat er (extra) bijwerkingen optreden. Doordat dialyse sommige geneesmiddelen uitfiltert, kan de uitscheiding van geneesmiddelen juist weer sneller verlopen, ten opzichte van de situatie bij nierfalen. Hierdoor moet, tijdens of na de dialyse, een extra dosis van een geneesmiddel worden gegeven, om het verlies door dialyse op te vangen. Op deze manier kan dialyse dus ook de werking van geneesmiddelen beïnvloeden.

In deze cursus wordt informatie gegeven over de achtergrond van dialyse. Vervolgens leer je welke dialysetechnieken er zijn. Ook wordt er uitgelegd hoe de verschillende dialysetechnieken invloed kunnen uitoefenen op de werking van geneesmiddelen. Verder krijg je informatie over welke geneesmiddelen vaak worden gebruikt door dialysepatiënten en hoe je als apothekersassistent kunt helpen het medicatiegebruik te verbeteren bij deze kwetsbare groep patiënten.

Let op: het niveau van deze cursus ligt hoger dan het gemiddelde niveau van de cursussen voor apothekersassistenten en kan als moeilijk worden ervaren. In deze cursus wordt veel achtergrondinformatie over dialyse gegeven, zowel in tekst als in video.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je kennis van de achtergrond van dialyse en de verschillende dialysetechnieken die er zijn. Daarnaast ben je bekend met de manier waarop dialyse invloed kan uitoefenen op de werking van geneesmiddelen en welke doseringsaanpassingen nodig kunnen zijn. Verder heb je kennis gekregen over welke medicatie kenmerkend is voor dialysepatiënten en weet je wat het apotheekteam kan betekenen voor deze patiënten.

Docent

  • drs. C.M. de Leeuw

    Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten