Goede medicatiebegeleiding en consultvoering: visitekaartjes van de apotheek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Een van de belangrijke taken van de apothekersassistent is het geven van juiste, passende informatie aan de patiënt over het gebruik van zijn of haar geneesmiddel met als uiteindelijk doel gezondheidswinst.

Deze cursus gaat over het geven van medicatiebegeleiding. Het doel van medicatiebegeleiding is altijd: een tevreden patiënt die weet hoe het geneesmiddel moet worden gebruikt en erop vertrouwt dat het geneesmiddel veilig is en uiteindelijk toegevoegde waarde heeft voor zijn/haar gezondheid.

Een van de tools die je bij medicatiebegeleiding gebruikt is consultvoering. Zoals je zult begrijpen, houdt medicatiebegeleiding meer in dan het voorlezen van de bijsluiter of het oplezen van de informatie op het etiket! Dus niet alleen zenden van informatie, maar ook, door middel van vragen stellen en luisteren naar de informatie die de patiënt je geeft, bepalen welk advies het beste is voor de patiënt. Hierbij ga je oplossingen zoeken zodat de patiënt het geneesmiddel goed zal gebruiken en het geneesmiddel uiteindelijk zijn werk kan doen.

Het is belangrijk dat dit alles gebeurt vanuit het perspectief van de patiënt; zo kan een derde keus geneesmiddel voor een bepaalde patiënt toch een eerste keus geneesmiddel zijn op basis van de patiëntkenmerken die jij hebt vernomen in het gesprek met de patiënt.

Vraag je bij medicatiebegeleiding het volgende af:

 • wat zijn de patientkenmerken en waar liggen eventuele risico’s ?
 • wat is nuttig voor deze patiënt om te weten in dit stadium?
 • hoe breng ik deze informatie bij deze patiënt over?
 • hoe zorg ik ervoor dat dit  aantoonbaar wordt vastgelegd?


Dit betekent dus dat de informatie, die jij bespreekt met de patiënt, per patiënt verschilt. Je kunt dus, afhankelijk van de patiënt, kiezen voor een andere methode van uitleg of een beperkte uitleg. Het eindresultaat of doel moet bij medicatiebegeleiding wel altijd gelijk zijn: een tevreden patiënt, die snapt hoe hij of zij het geneesmiddel moet gebruiken en erop vertrouwt dat het geneesmiddel voor zijn gezondheid toegevoegde waarde heeft en veilig is.

Klinkt dit allemaal abstract en heb je nog geen idee, hoe dit in te vullen?
We werken in deze cursus met veel praktijkvoorbeelden (o.a. rollenspel in video) om je handvatten te bieden om invulling aan jouw rol te geven. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kun je informatie geven over het hoe, wat en waarom van medicatiebegeleiding
 • kun je de verschillende stappen van het farmaceutisch consult, deels samen met de patiënt, doorlopen
 • kun je aan de patiënt passende medicatiebegeleiding geven
 • ben je in staat om risico’s in de medicatiebegeleiding te herkennen, deze weg te nemen of hierop controle uit te oefenen

Docent

 • drs. M. Smid

  Margot Smid is apotheker sinds 1986.  Zij is vele jaren werkzaam geweest als eigenaar apotheker. In 2015 is zij gestopt als eigenaar apotheker en gestart als adviseur. Vanaf 2012 tot op heden, werkt zij als materiedeskundige bij een certificerende instantie. Dit houdt in dat zij samen met de lead auditor de organisatie van de apotheek toetst waarbij er wordt gekeken of er gewerkt wordt volgens de HKZ norm. Tevens helpt zij als adviseur apotheken met hun organisatie en kwaliteitszorgsysteem.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
 • Ruim 60 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten