Diagnostiek van verschillende vormen van dementie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus leert u de verschillende vormen van dementie kennen. U leert waarom het stellen van de diagnose dementie belangrijk is. U krijgt inzicht in de epidemiologie van dementie. Verder maakt u kennis met de diagnostische criteria voor het dementiesyndroom, de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie, dementie met Lewy bodies, dementie door Parkinson en milde cognitieve stoornissen (mild cognitive impairment, MCI).

U leert de verschillende onderdelen van het diagnostisch onderzoek van dementie kennen. Ziektediagnostiek bestaat uit anamnese en heteroanamnese, observatie, lichamelijk, neurologisch en psychiatrisch onderzoek, laboratoriumonderzoek (op indicatie), neuropsychologisch en beeldvormend onderzoek, eeg-onderzoek, liquor- en genetisch onderzoek. Ook zorgdiagnostiek is een onderdeel van het diagnostisch proces. Daarnaast komen verschillende valkuilen bij het diagnosticeren van dementie in deze cursus aan bod.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de diagnostische criteria van het dementiesyndroom en milde cognitieve stoornissen (mild cognitive impairment, MCI)
 • kent u de overeenkomsten en verschillen tussen de ziekte van Alzheimer (ZvA), vasculaire dementie (VaD), frontotemporale dementie (FTD), dementie met Lewy bodies (DLB) en parkinsondementie (Parkinson’s disease dementia, PDD)
 • kent u de valkuilen bij de diagnostiek van delier en/of dementie
 • kent u de valkuilen bij de diagnostiek van depressie en/of dementie

Docent

 • drs. J. Smal

  Johan Smal studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en liep stage op de afdeling neurologie van het AMC. Na een korte periode op de afdeling medische psychologie van het Antonius ziekenhuis te Sneek, werkt hij sinds 2008 in de ambulante dementiehulpverlening bij Geriant in Noord-Holland. Aldaar volgde hij de opleiding tot GZ-psycholoog, accent ouderen, bij het RINO te Amsterdam. Hij is cognitief gedragstherapeut. Daarnaast geeft hij sinds 2013 als gastdocent nascholingscursussen aan ouderenpsychologen op het gebied van neuropsychologie en ouderenzorg bij GERION VUmc. Ook is hij als coach verbonden aan de online mantelzorgcursus DementieOnline. 

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 50 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Reviewer

 • drs. F. Langens

  Françoise Langens (1966) volgde haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij vervolgens de huisartsenopleiding deed. Van 1995 tot 2000 had zij een eigen huisartspraktijk in Hoevelaken. Daarna werkte zij tot 2010 als huisarts in dienst van een andere huisarts (HIDHA).Sinds 2004 houdt zij zich bezig met de medische begeleiding van mensen met overgewicht en met de preventie van overgewicht. Over deze en andere aan voeding gerelateerde onderwerpen ontwikkelde zij verschillende e-learningmodules, schreef zij het boek ‘Gezond eten, een leven lol’ en geeft zij (gast)colleges, o.a. aan de huisartsenopleiding van het UMCN. Van 2012 tot 2014 was zij als arts verbonden aan de Nederlandse Obesitas Kliniek in Velp. Momenteel werkt zij als huisarts in Amersfoort.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.