FTO - Behandeling van diepveneuze trombose in de eerste lijn

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Farmacotherapeutisch overleg

Tijdens het farmacotherapeutisch overleg (FTO) bespreken huisartsen en apothekers actuele onderwerpen om gezamenlijk te komen tot nieuwe inzichten en richtlijnen. Dit FTO-materiaal is bedoeld voor een bijeenkomst van ongeveer twee uur.

Werkwijze

De aangeboden informatie bestaat uit een online gedeelte en een hand-out die u kunt downloaden. De hand-out bevat achtergrondinformatie over diepveneuze trombose. In het online gedeelte introduceert dr. Ralf Harskamp casuïstiek. Hierin stelt hij vragen die u gezamenlijk kunt bespreken. Ook geeft hij een toelichting bij de antwoorden op de vragen. U kunt deze toelichting vergelijken met de uitkomsten van het overleg.

Kwaliteitseisen FTO

KNMP en NHG besloten in 2014 om de kwaliteitseisen voor het FTO voor huisartsen en openbaar apothekers gelijk te trekken. Dat betekent het volgende:

 • In de FTO-groep zit minstens één huisarts die door het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) erkend is als EKC (Erkend Kwaliteitsconsulent).
 • De FTO-groep organiseert minimaal twee bijeenkomsten per jaar op basis van een goedgekeurd jaarplan. Let op: om op FTO niveau 4 te opereren zijn minimaal zes bijeenkomsten per jaar nodig.

Accreditatie

De nascholingspunten van FTO's worden door (of namens) de EKC in GAIA ingevoerd. Op de website van KNMG staat een link naar een duidelijke uitleg om deze punten in te voeren. De als kwaliteitsconsulent erkende huisarts (EKC) handelt sinds 1 januari 2015 ook voor openbaar apothekers de accreditatieaanvraag voor FTO’s af. Openbaar apothekers kunnen sinds deze datum zelf geen accreditatie meer aanvragen voor een FTO via PE-online.

PAM

De Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) is bevoegd bijeenkomsten te accrediteren van FTO-groepen en bewaakt de kwaliteit.

Adviesraad

 • prof. dr. N. Chavannes, hoogleraar huisartsgeneeskunde
 • drs. R . Vervoorn, huisarts
 • prof. dr. C.P. van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde
 • prof. dr. A.K Mantel-Teeuwisse, hoogleraar Farmacie UU
 • drs. F.A.C. van Opdorp, openbaar apotheker
 • drs. M. van der Plas, apotheker, manager operations BENU apotheken
 • K. Vingerhoets MSc, openbaar apotheker

Preview

Leerdoelen

Het doel van dit FTO is:

 • het bespreken van de farmacologische behandeling van diepveneuze trombose van de onderste extremiteiten in de eerste lijn.
 • bekend raken met de voor- en de nadelen van diverse antistollingsmedicatie.
 • het bespreken van de behandeling van kuitvenetrombose en oppervlakkige tromboflebitis.
 • het bespreken van de situaties waarin diepveneuze trombose in de tweede lijn dient te worden behandeld.

Competenties

 • 20% farmaceutisch handelen
 • 40% kennis en wetenschap
 • 40% samenwerking

Docent

 • dr. Ralf Harskamp

  Ralf Harskamp is huisarts in Amsterdam-Zuidoost en senior onderzoeker op de afdeling Huisartsgeneeskunde in het Amsterdam UMC. Zijn academische focus ligt op het ontwikkelen en het implementeren van eerstelijnszorggerichte interventies, gericht op het verbeteren van het vroegtijdig opsporen en behandeling van hart- en vaatziekten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang