Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

De ziekte van Parkinson (ZvP) is een langzaam progressieve multisysteemaandoening, gerelateerd aan de degeneratie van verschillende hersengebieden. Er wordt steeds meer bekend over het ontstaan van de ziekte van Parkinson en welke factoren hierbij een rol spelen. Mensen met een gevorderde leeftijd hebben een hoger risico, maar ook leefstijl- en omgevingsfactoren zijn van belang voor het ontstaan van de ziekte van Parkinson.  

De huisarts kan te maken krijgen met patiënten die al gediagnosticeerd zijn, maar ook met nieuwe of niet-gediagnosticeerde gevallen. Uit studies is gebleken dat de diagnose van de ziekte van Parkinson bij één op de vijf patiënten in het verpleeghuis niet correct was. Gedegen kennis van diagnostiek is dus zeker belangrijk. 

In deze cursus komt de pathogenese en etiologie van de ZvP aan bod. Daarnaast wordt de diagnostiek van de Ziekte van Parkinson besproken, waarbij deze wordt onderscheiden van atypische parkinsonisme. In het bijzonder zullen handvatten worden geboden voor een goede anamnese en lichamelijk onderzoek.


Let op: Deze cursus is ontwikkeld voor specialisten ouderengeneeskunde, maar ook zeker geschikt voor u als huisarts om te volgen.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de epidemiologie, pathofysiologie en diagnostiek van de ziekte van Parkinson (ZvP) en (atypisch) parkinsonisme (AP) benoemen
 • kunt u benoemen welke niet-motorische stoornissen en welke complicaties gerelateerd zijn aan de ZvP en wat de risicofactoren zijn voor het ontstaan van parkinsonisme
 • weet u hoe de diagnose ZvP en AP gesteld wordt zoals geformuleerd in multidisciplinaire richtlijnen
 • kunt u kritisch evalueren bij een verpleeghuispatiënt met ZvP indien er twijfel is omtrent de diagnose

Docent

 • dr. Danny Hommel

  Dr. Danny Hommel (1986) studeerde geneeskunde en wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aansluitend volgde hij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Hij promoveerde op de late-fase ziekte van Parkinson en parkinsonismen bij de afdeling Neurologie van het Radboudumc te Nijmegen. Vanaf 2014 is hij werkzaam voor het Kenniscentrum Parkinsonhuys van stichting Groenhuysen in Roosendaal. Hier wordt specialistische zorg en behandeling geboden voor mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen, onder ander geriatrische Parkinson revalidatie en langdurige verpleeghuiszorg. Hij participeerde in verschillende richtlijnwerkgroepen en klankbordgroepen, zoals de richtlijn Ziekte van Parkinson van de Federatie Medisch Specialisten, de Kwaliteitstandaard Atypisch Parkinsonismen van de VSOP en de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson van IKNL.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang