Dyspareunie bij vrouwen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Dyspareunie is een veelvoorkomende klacht bij vrouwen en kan een uiting zijn van verschillende aandoeningen. Dyspareunie met een somatische oorzaak (infecties, huidaandoeningen, postmenopauzaal) kan de huisarts meestal goed behandelen en begeleiden. Ook bij de chronische vulvaire pijn, vulvodynie, heeft de huisarts een belangrijke rol.

 

In de cursus wordt aandacht besteed aan de klachten, oorzaken, achtergronden en diagnostiek van dyspareunie en behandeling. U leert dat dyspareunie een uiting kan zijn van zowel somatische aandoeningen als van seksuele problematiek en pijngedrag. Duidelijk wordt gemaakt hoe u hierin kan differentiëren. Naast de anamnese maakt het lichamelijk onderzoek een belangrijk onderdeel uit van de diagnostiek. In de cursus worden van de vulva diverse diagnoses à vue getoond. Hierdoor kunt u beter beargumenteerd een behandeling starten. Zowel een somatische behandeling als uitleg en adviezen zijn belangrijke elementen in de behandeling.

 

Er is in deze cursus speciale aandacht voor vulvodynie, een aandoening die voor de huisarts minder bekend is en in de NHG-Standaard Seksuele klachten PVD (provoked vestibulodynia) genoemd. Dit symptomencomplex wordt soms verward met een candida-infectie en kan onterecht aanleiding zijn tot het langdurig of veelvuldig voorschrijven van niet-werkzame crèmes. Ook kan het leiden tot verwijzing naar een gynaecoloog of dermatoloog zonder dat aandacht wordt besteed aan de factoren die PVD in stand houden. Herkennen van PVD en vroegtijdig behandelen of verwijzen naar een seksuoloog kan voorkomen dat de seksuele klachten zich verergeren en leiden tot een somatoforme stoornis of relationele problemen.

Preview

Leerdoelen

Na afronding van dit cursusprogramma kent u het biopsychosociale karakter van dyspareunie en met name van vulvodynie. U kunt klachten van patiënten over dyspareunie gericht benaderen, een goed lichamelijk onderzoek verrichten, zo nodig advies geven en een eenvoudige behandeling starten.

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de belangrijkste differentiaaldiagnoses van dyspareunie noemen
 • heeft u meer kennis over causale en onderhoudende factoren van dyspareunie
 • kunt u gerichte diagnostische en verhelderende vragen stellen in de anamnese
 • kunt u gericht lichamelijk onderzoek doen
 • kunt u onderscheid maken tussen PVD en dyspareunie ten gevolge van somatische factoren
 • heeft u inzicht in de behandelings- en preventiemogelijkheden bij dyspareunie

Docent

 • dr. Peter Leusink

  Peter Leusink (1958) is huisarts en seksuoloog. Hij is voorzitter van de NHG Expertgroep Seksuele gezondheid, is hoofddocent opleiding Consulent seksuele gezondheid en eindredacteur van het Handboek Seksuele gezondheid en van Seksuele disfuncties, Diagnostiek en behandeling. Sinds enkele jaren zet hij zich in om de abortuspil via de huisarts mogelijk te maken.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang