Oogklachten in de praktijk - diagnostiek en behandeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten


Oogklachten zijn frequent voorkomende klachten in de huisartspraktijk. Een huisarts ziet in een normpraktijk twee tot drie patiënten per week met oogklachten, hieronder vallen niet de refractie-afwijkingen. De meeste consulten zijn eenmalig. Het is belangrijk het onderscheid te kennen tussen onschuldige, self-limiting aandoeningen en ernstige oogaandoeningen.

In deze cursus komen verschillende verschijningsvormen van oogklachten en hun epidemiologie en etiologie aan de orde. U leert een oog te beoordelen aan de hand van het diagnostisch algoritme uit de NHG-Standaard Het rode oog en oogtrauma (2017). Daarnaast worden de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling besproken en leert u de inschatting te maken tussen onschuldige en ernstige oogaandoeningen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u uw anamnese en oogonderzoek uitvoeren volgens het diagnostisch algoritme in de NHG-Standaard ‘Het rode oog en oogtrauma’
 • weet u welke niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandelopties er zijn voor verschillende vormen van het rode oog
 • weet u hoe te handelen bij het verwijderen van corpus alienum en roestring
 • kunt u de alarmsymptomen benoemen die verwijzing op korte termijn behoeven
 • kunt u de belangrijkste oorzaken van een rood oog bij kinderen benoemen
 • kunt u adequaat verwijzen naar een oogarts, contactlensspecialist of dermatoloog

Docent

 • drs. Marieke van Atten

  Marieke van Atten is waarnemend huisarts in Amsterdam en omstreken. Ze heeft veel gewerkt in achterstandswijken. Voor haar opleiding tot huisarts heeft ze gewerkt in asielzoekerscentra, als ANIOS interne geneeskunde, kindergeneeskunde en cardiologie en in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ze schrijft al vele jaren cursussen voor CME-Online vanuit een brede interesse in alle huisartsgerelateerde onderwerpen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang