Kindermishandeling signaleren en melden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Iedere huisarts krijgt te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Het is daarom belangrijk om te weten hoe u kindermishandeling kunt herkennen en welke vormen van kindermishandeling er zijn. Als arts heeft u de plicht om te weten wat u moet doen op het moment dat u denkt aan kindermishandeling. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de gevolgen kunnen zijn van kindermishandeling en hoe deze voorkomen en/of behandeld kunnen worden.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de verschillende vormen van kindermishandeling
 • kunt u de risicofactoren voor kindermishandeling benoemen
 • kunt u mogelijke signalen van kindermishandeling herkennen
 • kent en herkent u de gevolgen van kindermishandeling
 • weet u hoe te handelen bij signalen van kindermishandeling
 • kent u de KNMG-meldcode en kunt u deze gebruiken
 • weet u wat een kindcheck is en wanneer deze geïndiceerd is
 • kent u de instanties met beschikbare forensisch medische expertise en weet u wanneer deze te raadplegen

Docent

 • dr. Rian Teeuw

  Rian Teeuw is kinderarts sociale pediatrie in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij is daar ruim 15 jaar voorzitter van TASK Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling waar naast experts vanuit het AMC ook externe deskundigen aan deelnemen onder andere van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Rian schreef een proefschrift over signaleringsinstrumenten voor kindermishandeling op de afdeling Spoedeisende Hulp. Rian is daarnaast kinderarts bij het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) en zij werkt ook voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland.

 • drs. Michelle Nagtegaal

  Michelle Nagtegaal is werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) als forensisch arts in opleiding, met aandachtsgebied minderjarigen en promovenda op het gebied van toegebracht schelhersenletsel. Ook verricht zij voor het NFI zedenonderzoeken bij kinderen in geval van acuut seksueel misbruik. Michelle Nagtegaal heeft gewerkt in het Amsterdam UMC, locatie AMC als basisarts-coördinator van TASK Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang