Diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Het stellen van een diagnose dementie is belangrijk met het oog op het instellen van de juiste zorg en begeleiding. Een deel van de huisartsen verwijst daarom de patiënt voor deze diagnose naar de specialist ouderengeneeskunde of medisch specialisten in het ziekenhuis.

In veel gevallen kan de huisarts de diagnose zelf stellen, wat het voordeel heeft dat ziektediagnostiek en zorgdiagnostiek geïntegreerd dicht bij huis kunnen plaatsvinden en de huisarts de regie blijft voeren. 

In deze cursus leert u als huisarts hoe u de syndroomdiagnose dementie kunt stellen volgens de NHG-Standaard Dementie 2020. De nadruk zal worden gelegd op de praktijk. Hoe kan de huisarts, binnen de beperkte beschikbare hoeveelheid tijd op een zorgvuldige wijze de diagnose dementie stellen en wanneer kan hij/zij daarvoor beter verwijzen? Deze cursus vormt een inleiding op de cursus ‘Diagnostiek van verschillende vormen van dementie’. In de laatstgenoemde cursus ligt de nadruk op het stellen van een nosologische diagnose. Voorafgaand hieraan is het van belang om de dementie te signaleren en met behulp van anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullende testen meer of juist minder waarschijnlijk te maken.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u aangeven wat het belang is van het tijdig stellen van de diagnose dementie
 • kunt u het stappenplan volgens de NHG-Standaard Dementie toepassen in de praktijk
 • kunt u de diagnose dementie onderbouwen met uw resultaten van het onderzoek
 • kunt u vertellen wanneer en waarvoor u een patiënt moet verwijzen naar de specialist ouderengeneeskunde of geriater voor de diagnose dementie

Docent

 • drs. Françoise Langens

  Françoise Langens (1966) volgde haar studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar zij vervolgens de huisartsenopleiding deed. Van 1995 tot 2000 had zij een eigen huisartspraktijk in Hoevelaken. Daarna werkte zij tot 2010 als huisarts in dienst van een andere huisarts (HIDHA).Sinds 2004 houdt zij zich bezig met de medische begeleiding van mensen met overgewicht en met de preventie van overgewicht. Over deze en andere aan voeding gerelateerde onderwerpen ontwikkelde zij verschillende e-learningmodules, schreef zij het boek ‘Gezond eten, een leven lol’ en geeft zij (gast)colleges, o.a. aan de huisartsenopleiding van het UMCN. Van 2012 tot 2014 was zij als arts verbonden aan de Nederlandse Obesitas Kliniek in Velp. Momenteel werkt zij als huisarts in Amersfoort.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang