Cursusinformatie

Hoofdpijn of migraine? Van diagnose tot medicatie

Informatie: 

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht die bij veel aandoeningen voorkomt. Deze cursus gaat vooral over de primaire hoofdpijnsoorten, niet over de secundaire soorten zoals hoofdpijn bij infecties, beroertes of bij algemene interne gezondheidsproblemen. In volgorde van voorkomen gaat het om spanningshoofdpijn (70%), migraine (12%) en om clusterhoofdpijn (0,1%). Van de secundaire vormen wordt medicatieovergebruikshoofdpijn (2%) besproken.
Meer vrouwen dan mannen hebben last van hoofdpijn. Bij migraine is de prevalentie zelfs het dubbele. De verschillende hoofdpijnsoorten komen vaak tezamen voor. Diagnostisch onderscheid maken is dan van belang, omdat de aanpak, medicamenteus of niet, nogal verschilt. Dit komt neer op aparte behandelplannen per hoofdpijnsoort bij één patiënt.

In deze cursus worden alle relevante aspecten van migraine behandeld. Na de epidemiologie en de pathofysiologie wordt ingegaan op de differentiaaldiagnose van migraine. De diverse vormen van migraine en de waarschuwingssignalen die eraan voorafgaan komen aan bod.
Verder komen de verschillende groepen medicamenten die bij migraine een rol spelen aan bod, zowel met betrekking tot de aanvalsbehandeling als de onderhoudsbehandeling. 

Deze cursus is geschikt gemaakt voor farmaceutisch consulenten door C. Seeling, farmaceutisch consulent. 

31 mei 2019
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de epidemiologie en pathofysiologie van migraine
  • kunt u onderscheid maken tussen de diverse vormen van hoofdpijn en migraine
  • kent u de diverse vormen van migraine
  • herkent u de alarmsymptomen van migraine
  • kent u de medicatie bij de aanvalsbehandeling en bij de onderhoudsbehandeling van migraine
  • kunt u patiënten goed adviseren en begeleiden in hun medicatiegebruik
Auteur: 

drs. C.M. de Leeuw

Drs. C.M. (Marc) de Leeuw is als apotheker werkzaam bij het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. 

Interessegebieden: nierdialyse, obesitas, cardiovasculair 

 

Reviewer: 

drs. E. G. M. Couturier

Emile Couturier (1952) is opgeleid tot neuroloog in Amsterdam bij professor B.J.J. Ansink. Vevolgens (1988-1991) heeft hij in Londen gewerkt bij professor F. Clifford Rose. 
Nu is hij praktiserend als vrijgevestigd neuroloog en klinisch neurofysioloog in Amsterdam, Medisch Centrum Boerhaave. Hij verricht onderzoek bij migraine en cluster-hoofdpijn.

Naast diverse publicaties op het terrein van migraine en hoofdpijn, is hij mede-auteur van de 1e 'Richtlijnen Hoofdpijn' en de herziening ervan in 2007, van de Nederlandse Vereniging van Neurologie; lid van de werkgroep voor de 2e herziening.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00