Cursusinformatie

Mechanismen bij interactiebewaking

Informatie: 

Interacties zijn een belangrijk onderdeel binnen de medicatiebewaking. En de medicatiebewaking is een van de basiswerkzaamheden van apothekers. Door het goed uitvoeren van de medicatiebewaking wordt de optimale effectiviteit van geneesmiddelen gestimuleerd en ongemakken bij de patiënt voorkomen. Voorwaarde voor het goed uitvoeren van de medicatiebewaking is een goede achtergrondkennis, onder andere over de interactiemechanismen.

In deze cursus worden de meest voorkomende interactiemechanismen besproken. Er wordt aan de hand van een casus en voorbeelden uitgelegd wat voor soort interacties geneesmiddelen met elkaar aangaan en wat de gevolgen zijn voor de patiënt. Ook wordt in deze cursus uitgelegd waar je op moet letten bij het beoordelen van een interactie. Verder wordt aandacht besteed aan de interactiemechanismen en afhandeling van de meest voorkomende interacties in de praktijk.
U bent in relatief korte tijd volledig op de hoogte van interactiemechanismen. Door een beter begrip van de interactiemechanismen bent u als geneesmiddelexpert nóg beter in staat om uitleg te geven over interacties aan collega zorgverleners en aan patiënten aan de balie.

Deze cursus is geschikt gemaakt voor farmaceutisch consulenten door C. Seeling, farmaceutisch consulent. 

Preview video: 

30 november 2020
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • weet u welke soorten interacties er zijn
  • kunt u per interactiesoort een voorbeeld(interactie) noemen
  • kent u de verschillende interactiemechanismen
  • kent u de meest voorkomende interacties  
  • weet u aan welke criteria een interactie moet voldoen om erop te bewaken
  • bent u in staat om met collega-zorgverleners over interacties de dialoog aan te gaan door een goed begrip van de interactiemechanismen
Auteur: 

drs. T. Geersing
Tjerk Geersing is apotheker medicatiebewaking bij Stichting Health Base. Hij houdt zich hier bezig met het onderhouden en verrijken van de medicatiebewaking, met name op het gebied van interacties, contra-indicaties en overgevoeligheden. De kennisbestanden worden bij informatiesystemen van vele apothekers en huisartsen in Nederland en België ingelezen met praktische medicatiegerelateerde adviezen als resultaat. Daarnaast publiceert Health Base jaarlijks het Commentaren Medicatiebewaking, de standaard voor elke professional die geneesmiddelen voorschrijft of aflevert.Voordat hij bij Health Base aan de slag ging, heeft hij als als apotheker ervaring opgedaan binnen de Gelre Ziekenhuizen en het Laurentius Ziekenhuis.

drs. V. Eimermann

Vesna Eimermann werkt sinds 2003 op de afdeling Medicatiebewaking bij Stichting Health Base. Naast het onderhouden en ontwikkelen van medicatiebewaking en afhandelingsadviezen voor nieuwe en bestaande geneesmiddelen, is zij inhoudelijk coördinator en eindredacteur van ‘Commentaren Medicatiebewaking’. Haar aandachtsgebieden zijn geneesmiddelinteracties en medicatiebewaking bij zwangerschap en lactatie.

Na haar afstuderen is zij een jaar werkzaam geweest bij de Teratologie Informatie Service, toen nog bij het RIVM in Bilthoven.

K. Pham MSc

Kim-Loan Pham heeft na de studie Farmacie, 5 jaar in verschillende openbare en poliklinische apotheken gewerkt. Sinds 2016 is ze werkzaam op de afdeling Medicatiebewaking bij Stichting Health Base. Bij Health Base staat het onderhouden en ontwikkelen van medicatiebewaking en –begeleiding centraal. Inzichten vanuit de wetenschap worden naar praktische adviezen voor apothekers en huisartsen vertaald.

Daarnaast is ze ook betrokken bij de redactionele werkzaamheden voor het naslagwerk ‘Commentaren Medicatiebewaking’. Het naslagwerk wordt jaarlijks gereviseerd en geupdate met de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap. Hieruit volgt jaarlijks nieuwe uitgave van het naslagwerk. 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00