Cursusinformatie

De schildklier: de hypergevoelige dirigent

Informatie: 

De schildklier heeft invloed op bijna alle lichaamsfuncties. Daarom zijn de klachten bij een schildklierfunctiestoornis zeer divers. Veel mensen met zo’n stoornis kunnen met (maar soms ook zonder) medicijnen uitstekend functioneren. In Nederland hebben naar schatting 500.000 mensen een (vaak) chronische schildklierfunctiestoornis. Schildklierfunctiestoornissen komen vier tot acht keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen.
Schildklierfunctiestoornissen treden op bij de ziektebeelden (subklinische) hypo- en hyperthyreoïdie. De oorzaak van een hypo- en hyperthyreoïdie kan gelegen zijn in de schildklier zelf (primaire hypo- en hyperthyreoïdie) of – zeer zelden – in de hypofyse of hypothalamus (secundaire respectievelijk tertiaire hypo- en hyperthyreoïdie). In 95% van de gevallen is de schildklier zelf aangedaan, de stoornis is dan primair.
Bij schildklierfunctiestoornissen bestaat er een grote verscheidenheid aan klachten, die niet altijd gemakkelijk worden herkend. Onbehandeld kunnen deze leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, osteoporose, hyperactiviteit en depressie. Een vroegtijdige diagnose is daarom belangrijk.

In deze cursus wordt ingegaan op de fysiologie van de schildklier en de verschillende schildklierfunctiestoornissen. Hierbij komen de epidemiologie en etiologie, de symptomen en de diagnostiek aan bod. Vervolgens wordt de behandeling van schildklierfunctiestoornissen besproken, waarbij ook aandacht is voor de rol van de apotheker bij de voorlichting en behandeling.

De cursus is geredigeerd naar het niveau van de farmaceutisch consulent door C. Seeling, farmaceutisch consulent.

28 februari 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • weet u voldoende van de anatomie en fysiologie van de schildklier
  • kent u de etiologie en symptomatologie van schildklierfunctiestoornissen en de verandering van symptomen bij ouderen
  • kunt u een zwangere vrouw goed voorlichten over schildkliermedicatie
  • bent u alert op interacties tussen middelen voor schildklierfunctiestoornissen en andere middelen die de patiënt gebruikt
  • voert u een actief beleid om patiënten voor te lichten over hun aandoening en mogelijke bijwerkingen van de medicatie
Auteur: 

drs. P. Adhien

Naast zijn werkzaamheden als openbaar apotheker te Rotterdam is drs. P (Prem) Adhien ook verbonden als docent bij vakgroep Epidemiologie en Klinische Farmacologie bij Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij als docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht waar hij onderwijs verzorgt op het gebied van epidemiologie en farmacotherapie aan Master Physician Assistant (MPA). Prem Adhien is voorzitter van de KNMP SIG-Diabetes en lid van de NDF, waar hij deelneemt aan twee werkgroepen, namelijk Richtlijnen en Kennis & Opinie.

Disclosure: 
Geen belangenconflict gemeld.

 

Reviewer: 

dr. J.W.F Elte
Dr. J.W. (Jan Willem) Elte is internist-endocrinologist, klinisch werkzaam tot medio 2014. Hij is nu nog werkzaam in diverse nationale en internationale organisaties met betrekking tot de interne geneeskunde.Daarnaast is hij auteur van diverse boeken, hoofdstukken en artikelen met als onderwerpen m.n.: diabetes mellitus, de schildklier, obesitas en differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00