Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 30 september 2020 af.

Misselijkheid en braken in de terminale fase

Informatie: 

In de apotheek levert u niet alleen medicijnen af ter bestrijding van misselijkheid en braken, maar kunt u in sommige gevallen ook klachten vóór zijn. U kunt adequaat reageren bij mogelijke interacties of overdoseringen, indien u op de hoogte bent van de laatste inzichten in de preventie en behandeling van misselijkheid en braken.

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 135.000 personen. De doodsoorzaken zijn divers. Relatief veel kankerpatiënten overlijden thuis. De laatste maanden tot weken van hun leven zal in veel gevallen de hulpvraag toenemen en dus ook de mate waarin de patiënt, diens familie, de huisarts of de thuiszorg een beroep doen op u.

U kunt op praktische wijze de terminale patiënt en diens familie van dienst zijn door de benodigde medicatie thuis te bezorgen. Een naderend overlijden van een naaste heeft zowel fysiek als psychisch een enorme impact. De gang naar een apotheek en het eventuele wachten op de medicatie kunnen dan ongewenst zijn.

Als de familieleden wel zelf naar de apotheek komen, behoeft het geen betoog dat zij wat extra persoonlijke aandacht meestal zullen waarderen: u kunt ze met voorrang behandelen, vragen hoe het gaat, of op een andere manier blijk geven van uw medeleven en meedenken met praktische problemen (bijvoorbeeld: ‘Is het handig om onderleggers in huis te nemen?’).

Deze ondersteuning kunt u vanzelfsprekend pas geven als u op de hoogte bent van de situatie. Dit is niet automatisch het geval. Goede afspraken met uw huisartsen en alertheid bij de apotheekmedewerkers bij de receptafhandeling en in contacten aan de balie vergroten de kans dat u op de hoogte raakt van een naderend levenseinde.

Deze cursus hanteert de landelijke consensus-based richtlijn Misselijkheid en braken uit 2014, zie www.oncoline.nl.

De cursus gaat in op de rol die de apotheek kan spelen in de behandeling van de bijzondere patiëntengroep van terminale patiënten.

De cursus is geredigeerd naar het niveau van de farmaceutisch consulent door C. Seeling, farmaceutisch consulent.

30 september 2020
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de routes die het braakcentrum kunnen prikkelen, welke neurotransmitters daarbij betrokken zijn en wat de farmacologische aangrijpingspunten zijn
  • kent u de verschillende stappen binnen het stappenplan van oncoline/pallialine
  • kent u alle medicamenteuze toepassingen in dit stadium
  • kunt u de huisarts adviseren over opioïdenrotatie en equi-analgetische doses opioïden
  • weet u hoe u, in samenwerking met de huisarts en thuiszorg, een belangrijke rol kunt spelen in de begeleiding van terminale patiënten die misselijk zijn en braken
     
Docent: 

drs. L. de Graaf

Linda de Graaf is in 1999 afgestudeerd aan de faculteit Farmacie in Utrecht. Haar eerste baan was bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Na vijf jaar werd zij vakredacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. In 2008 maakte zij de overstap naar de openbare farmacie. Sindsdien combineert zij het werken in de openbare apotheek met het schrijven van vakinhoudelijke artikelen en nascholingen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00