Geneesmiddelen bij dialysepatiënten

Informatie

Dialysepatiënten gebruiken veel geneesmiddelen. Bovendien komen medicatiefouten veel bij hen voor, zo is uit onderzoek gebleken. Daarnaast kan dialyse de farmacokinetiek van geneesmiddelen beïnvloeden en op die manier effect hebben op de werking en veiligheid van geneesmiddelen. Daardoor kan aanpassing van de dosis of het doseringsinterval nodig zijn, maar soms is uitwijken naar een ander geneesmiddel juist een beter alternatief. Verder zijn er verschillende dialysetechnieken, die elk weer een ander effect op de farmacokinetiek kunnen hebben. Kortom, medicatiebewaking bij dialysepatiënten kan behoorlijk complex zijn. Het apotheekteam kan daarom veel betekenen voor dialysepatiënten. 

In deze cursus wordt informatie gegeven over de achtergrond van dialyse. Vervolgens komt aan de orde welke dialysetechnieken er zijn. Ook wordt geschetst hoe de verschillende dialysetechnieken invloed kunnen uitoefenen op de farmacokinetiek van geneesmiddelen. Verder komt aan bod welke geneesmiddelen vaak worden gebruikt door dialysepatiënten en hoe u als farmaceutisch consulent kunt bijdragen aan de medicatiebewaking bij deze kwetsbare groep patiënten.

De cursus is geschikt gemaakt voor farmaceutisch consulenten door M. Vermeulen, farmaceutisch consulent.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • heeft u een aantal handvatten om de apotheekzorg voor patiënten die nierdialyse ondergaan verder te verbeteren
  • weet u meer over de achtergrond van dialyse 
  • weet u meer over de verschillende dialysetechnieken
  • weet u welke invloed dialyse kan uitoefenen op de farmacokinetiek van geneesmiddelen
  • weet u welke geneesmiddelen vaak worden gebruikt bij dialyse

Docent

  • drs. C.M. de Leeuw

    Marc de Leeuw (1981) studeerde farmacie aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 2005. Hij werkte na zijn afstuderen enkele jaren in verschillende openbare apotheken, waarna hij aan de slag ging als apotheker/redacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. Daarna werkte hij bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) aan het opstellen van doseringsadviezen voor specifieke patiëntenpopulaties zoals dialysepatiënten, patiënten met morbide obesitas en patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan. Naast zijn werk bij het GIC specialiseerde hij zich in het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen. Sinds juni 2019 richt hij zich volledig op het schrijven van nascholingen en (medische) artikelen als freelance medisch redacteur.