Behandeling en preventie van het herseninfarct

Informatie

De medicamenteuze behandeling van het herseninfarct heeft de laatste 30 jaar een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Vóór die tijd werden acetylsalicylzuur en orale antistolling op geheel empirische gronden voorgeschreven, vooral voor de secundaire preventie.

Dankzij gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken naar de acute behandeling en de secundaire preventie van het herseninfarct is deze empirische benadering grotendeels vervangen door een met bewijzen onderbouwde behandeling (evidence-based medicine).

Bewijs voor effectiviteit bij een acuut herseninfarct is geleverd voor acetylsalicylzuur en recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA). Bewijs voor effectiviteit bij secundaire preventie van het herseninfarct is geleverd voor bloedplaatjesaggregatieremmers, orale antistolling, antihypertensiva en statines.

Deze cursus gaat dieper in op de preventie- en behandelmogelijkheden van het herseninfarct. Eerst maakt u kennis met de begrippen beroerte, TIA en herseninfarct, de epidemiologie, het stellen van de diagnose en de prognose.

De cursus is geschikt gemaakt voor de farmaceutisch consulent door C. Seeling, farmaceutisch consulent.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de verschillen tussen een beroerte, TIA en een herseninfarct
  • heeft u basiskennis van de epidemiologie, de symptomatologie en de diagnostiek van het herseninfarct
  • kunt u de FAST-test afnemen bij een patiënt met acute verschijnselen van een herseninfarct en weet u waarom deze test belangrijk is
  • kent u de indicaties en contra-indicaties voor trombolyse
  • kent u globaal de prognose en de preventie- en behandelmogelijkheden van een herseninfarct

Docent

  • drs. L. de Graaf

    Linda de Graaf is in 1999 afgestudeerd aan de faculteit Farmacie in Utrecht. Haar eerste baan was bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Na vijf jaar werd zij vakredacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad. In 2008 maakte zij de overstap naar de openbare farmacie. Sindsdien combineert zij het werken in de openbare apotheek met het schrijven van vakinhoudelijke artikelen en nascholingen.