Cardiovasculair risicomanagement

Informatie

In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) na kanker de belangrijkste doodsoorzaak. In 2019 zijn in Nederland in totaal 37.433 mensen overleden aan HVZ, 18.208 mannen en 19.225 vrouwen. Dit komt overeen met een kwart (25%) van alle sterfgevallen in Nederland. Er waren in dat jaar in totaal 255.091 ziekenhuisopnamen vanwege HVZ. Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2019 bijna aan 3,8 miljoen patiënten één of meer geneesmiddelen voor het hartvaatstel.

In 2012 verscheen de tweede herziening van de NHG-Standaard CVRM, in mei 2019 verscheen de derde herziening. Aansluitend op de tweede herziening heeft de KNMP een ‘Richtlijn CVRM’ uitgebracht. Hierin wordt beschreven wat de farmaceutische zorgverlening aan mensen met HVZ of een verhoogd risico daarop inhoudt.

In deze cursus laten wij u aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe u de opgedane kennis in de apotheek kunt toepassen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de begrippen die bij cardiovasculair risicomanagement worden gehanteerd
  • kunt u patiënten met een verhoogd risico op HVZ identificeren
  • bent u in staat om het apotheekteam en patiënten onderbouwd advies te geven op het gebied van cardiovasculair risicomanagement
  • bent u op de hoogte van de bijzonderheden en de plaats in de therapie van de diverse geneesmiddelgroepen, kunt u vragen van het apotheekteam of patiënten hierover beantwoorden en proactief interveniëren

Docent

  • C. E. Bartels MSc

    Ron Bartels is openbaar apotheker met een speciale interesse in CVRM. Daarnaast is hij lid van de redactiecommissie Medicatiebewaking van Stichting Healthbase en oud-voorzitter van de Vereniging van Jonge Apothekers.

  • dr. M.F. van Herwaarden

    Margreet van Herwaarden is openbaar apotheker in Apotheek Groesbeek. Zij is in 2015 gepromoveerd op Clinical risk management of drug-related hospital admissions. Al jaren is zij voor Apothekersvereniging Rijk van Nijmegen aandachtsvelder antistolling. Verder is ze actief lid van het SIG hart- en vaatziekten.