Beloop en behandeling van hiv

Informatie

Deze cursus behandelt het humane immuundeficiëntievirus (hiv), de veroorzaker van het acquired immune deficiency syndrome (aids).

Het behandelen van hiv-geïnfecteerde patiënten gebeurt in Nederland voornamelijk door internist-infectiologen, bijgestaan door verpleegkundig specialisten die zijn opgeleid tot hiv-consulenten. 
In Nederland zijn 24 ziekenhuizen, de zogenaamde hiv-behandelcentra, gespecialiseerd in de behandeling van mensen met hiv. Daarnaast zijn nog 4 behandelcentra gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met hiv. Apothekers kunnen bij de behandeling van hiv een belangrijke rol spelen.

Het merendeel van de hiv-geïnfecteerden in Nederland woont in de Randstad en voornamelijk in Amsterdam en Rotterdam. 
Deze cursus beschrijft een aantal cijfers en feiten over hiv-infecties wereldwijd en in Nederland, wat hiv precies is, wat het in het lichaam doet en hoe het wordt overgedragen. De cursus bevat ook informatie over het beloop van de infectie.

In de cursus wordt verder stilgestaan bij de behandeling van hiv, de post-expositie profylaxe (PEP), natuurlijke manieren van preventie en de pre-expositie profylaxe (PrEP)).
Bij de behandeling wordt uitgegaan van de Richtlijn HIV van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (NVHB). Deze richtlijn is gebaseerd op de Amerikaanse richtlijn van de Department of Human Health Services. 

De cursus wordt afgesloten met een samenvatting over de rol van de apotheek en praktische adviezen, waarbij ook de zelftest ter sprake komt.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u op welke manieren hiv kan worden overgedragen
 • kent u de mogelijke symptomen van hiv
 • kent u de factoren die een rol spelen bij de progressie van een hiv-infectie naar aids
 • weet u uit welke onderdelen cART bestaat
 • kunt u patiënten uitleggen hoe de verschillende hiv-remmers werken en voorlichten  over de mogelijke bijwerkingen
 • kent u de mogelijke interacties tussen antiretrovirale middelen, tussen antiretrovirale middelen en overige medicatie (inclusief zelfzorgmedicatie)
 • kunt u patiënten voorlichten over PEP en PrEP
 • kunt u de voor- en nadelen van een zelftest toelichten

Docent

 • drs. J.R. Mentink

  Drs J.R. (Jeroen) Mentink is openbaar apotheker te Zierikzee en combineert zijn werk in de apotheek met zijn passie voor onderwijs. Als inhoudelijk deskundige en adviseur is hij betrokken bij het ontwikkelen van diverse nascholingen met betrekking tot vakinhoudelijke onderwerpen. Daarnaast is hij actief in het (vak gerelateerde) onderwijs als trainer en docent en verzorgt hij regelmatig nascholingen op MBO, HBO en Universitair niveau. Voor het uitvoeren van deze activiteiten is de schakel met de dagelijkse praktijk onmisbaar.